Søk:

Dokumentarkiv

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Dokumenter

NAIFs lov og forbundets organisasjonshåndbok kan lastes ned fra feltet til høyre.

Oversikt over komiteer og utvalg i forbundet finnes samme sted.

NAIFs Forbundsstyre har vedtatt kriterier for NM og landslag, gjeldende fra 2017. Finnes i feltet til høyre.

NAIFs Forbundsstyre har vedtatt Sanksjonsreglement som gjelder for hele forbundet.

Skjemaer

Brukes av tillitsvalgte og andre som er tilknyttet forbundet.

Last ned skjema fra feltet til høyre, fyll ut med all nødvendig informasjon og send inn på mail med eventuelle bilag (scannet og sendt med som vedlegg) til okonomi@amerikanskeidretter.no

F.o.m. 01.01.17 har staten redusert den skattefrie km.godtgjørelsen til 3,50kr/km. Dette betyr at vi etter anbefaling fra NIF øker satsen til 4,10kr. Kilometergodtgjørelsen splittes derfor i en skattfri og en skattepliktig del. Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (60 øre per km) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000 for de som mottar honorarer.

NAIF Årsrapporter

NAIF avholder Forbundstinget hvert annet år. Til Forbundstinget skrives årsrapport for tingperioden.

Årsrapporter fra 2010 kan lastes ned fra feltet til høyre på siden.

NAIF Forbundsting

NAIF avholder Forbundsting hvert annet år.

Neste forbundsting avholdes mars/april 2020.

Protokoller og andre tingdokumenter fra tidligere avholdte forbundsting finnes i dokumentboksen til høyre på siden.

Lisensforsikring

Starte ny klubb

Amerikansk fotball

Dokumenter og skjemaer

Kampreglement Am. fotball

Kampreglement for amerikansk fotball i Norge inneholder alle bestemmelser for idretten. Dokumentet kan lastes ned fra feltet på høyre side.

Sanksjonsreglementet regulerer sanksjoner ved brudd på Kampreglementet.

Spilleregler

«IFAF Football Rules and Interpretations» er spillerreglene som brukes til alle serier i Norge. I tillegg så er det unntak fra og tillegg til IFAFs regler for NAF.
Enkelte serier kan ha særlige regeltilpasninger. Dette vil publiseres som egne dokument.

Overgangsregler

Skjemaer lastes ned fra feltet på høyre side.

Nasjonale overganger
Reglene for overgang mellom medlemsklubber i forbundet står i KR kapittel 9:
§ 9-3 Overgangsperiode

1. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 1. desember for spillere som skal delta i seniorserie i inneværende konkurransesesong.

2. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 15. februar for spillere som skal delta i Dameserien, U‐19‐serien eller U15‐serien i inneværende konkurransesesong.

3. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 1. desember for spillere som skal delta i U‐17‐serien i inneværende konkurransesesong.

4. Overganger etter disse frister kan kun godkjennes av SU etter søknad. SU plikter å innhente uttalelse fra spiller, avgivende klubb og mottagende klubb.

5. Ingen spiller kan delta for to forskjellige lag i samme serie eller konkurranse.

 

Internasjonale overganger
Ta kontakt med forbundskontoret, ved Tone Sparby.

Dommer- og regelutvalget

Dommerutvalget (DU) jobber med alle dommersaker, så som dommerkurs, tester, lisensiering, dommerteknikk og regeltolkninger. DU er også det organ som sammenstiller forslag til endringer i spillereglene. DU er høringsinstans for endringer i kampreglementet, men det er reglementskomiteen (ikke DU) som utarbeider KR

DU kontaktes på mail: du@amerikanskfotball.com

Medlemmer i DU:
Eigil Noren – leder
Eivind Høiseth-Gilje
Bård Beylich
Einar Bolstad
Stefan Oud
Tommy Thordarson

Det anbefales sterkt at NAIFs dommere i amerikansk fotball er medlem av våre to Facebook-grupper: NAF-dommere og NAF-dommere-ressurser.

Regelboken kan lastes ned herfra, klikk her.

Bulletins finnes her, klikk her.

Cheerleading

Dokumenter og skjemaer

Konkurranseregler for cheerleading og performance cheer

Fra sesongen 2016-2017, vil vi i Norge følge ECU sine konkurranseregler fra så tidlig som mulig i sesongen og derved gå vekk fra tidligere praksis med å skifte etter NM.
For høsten 2016 betyr dette at de nye konkurransereglene skal brukes etter Norwegian Open og PeeWee Star Open, og for 2017 frem til nye regler kommer etter sommeren.

Nytt fra 2016-sesongen er at ECUs konkurranseregler cheerleading inneholder alle levels, 1-6. Og det er én felles glossary for alle levels.
NB! Da ICU har byttet navn på levels, er Intermediate nå Level 2 og Level 3 heter Median. Vi endrer derfor navnet på Junior Intermediate-kategorien i norske konkurranser – det nye navnet er Junior Median.

Konkurranseregler for cheerleading er da, fra 20/11-2016:
Mini – følger ECU Level 1 Division (Novice)
Peewee – følger ECU Level 2 Division (Intermediate)
Junior Median (nytt navn) – følger ECU Level 3 Division (Median)
Junior og Senior Elite – følger ECU Level 5 Division (Elite)
Senior Premier – følger ECU Level 6 Division (Premier)
Pom og hip hop følger ECU Glossary og regler for Performance Cheer

Konkurranseregler – Tillegg for konkurranser i Norge gjelder blant annet for alder, kvalifisering, osv. Les dette dokumentet nøye.

Mini og Peewee har eget arrangørreglement for sine stevner.

Spørsmål om konkurranseregler sendes til NAIF Cheer Regelkomite, send en mail til rules@naifcheer.no

Retningslinjer og søknadsskjemaer for camper og konkurranser

I den røde boksen til høyre finner du dokumenter med informasjon om søknad om konkurranser og camper.

Kan kontakt med forbundet på cheer@naifcheer.no om din klubb er interessert i å arrangere noe og ønsker bistand fra forbundet.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.