Utdanningstilbudet i idretten er bredt og variert. NAIF arrangerer en rekke egne idrettslige kurs i løpet av året, i tillegg finnes det et godt kurstilbud i idrettsorganisasjonen for øvrig.

KURS I KRETS OG PÅ NETT

Kurs som tilbys av de lokale idrettskretsene er for det meste relatert til drift av klubb, men det kjøres også andre generelle kurs i kretsene. Disse avholdes sentralt eller i klubb – hvilke kurs som er tilgjengelige varierer fra krets til krets, men idrettskretsene kan formidle kontakt dersom ønsket kurs ikke er tilgjengelig i gjeldende krets. NIF har også utarbeidet flere sportslige og administrative kurs på nett, såkalte ekurs. Se mer informasjon under «Kurs og utdanning» her.

 

KURS FOR LACROSSE

Dommerclinic for sertifisering av dommere i lacrosse Nivå 1 og Nivå 2. Går ut på å beherske reglementet og få økt forståelse for lacrosse og dømming.

GRUNNKURS FOR TRENERE

Grunnkurset er et helgekurs over to dager med undervisning som består av både teori og praksis. Målet med kurset er å gi kursdeltagerne en grunnleggende opplæring i hva det går ut på å være en trener i lacrosse. Kursdeltagerne skal blant annet ha lært seg hvordan man setter opp øktplaner, hvordan man legger opp en sesong, hvordan man bygger et lag og hvordan de kan/bør kommunisere med sine utøvere. Kursdeltagerne skal også være bevisst på sin trenerrolle og det ansvaret det medfører. Kurset har et spesielt fokus på sikkerhet og kursdeltagerne skal derfor etter endt kurs kunne instruere sine utøverne på en måte som bevarer sikkerheten best mulig.

Dette er et kurs som gjennomføres i klubben med instruktører/kursledere fra forbundet. Det er ingen krav til forkunnskaper og kurset egner seg godt for helt nye trenere.

 

Kurset har fokus på temaene:

 • Trenerrollen
 • Kommunikasjon
 • Hvordan bygge opp en trening, sesong og et lag
 • Skader -og skadeforebygging
 • Sikkerhet

 

Grunnkurset består av 9 timer undervisning. Fordelt på:

 • Med lærer, teori: 5 timer
 • Med lærer, praksis: 4 timer

 

TRENERLØYPA – TRENER 1

Trener 1 er første trinnet i Norges Idrettsforbunds trenerløype. Dette kurset bygger videre på Norges Amerikanske Idretters Forbunds grunnkurs i lacrosse. Målet med kurset er å gjøre treneren i stand til å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø, utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper og å gi en innlæring i grunnleggende tekniske ferdigheter. Trener 1 er et kurs som passer for aktivitetsledere, aktive og tidligere utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå.

 

Innholdet er oppbygd rundt ulike emner for å nå kompetansemålene.

Hovedemner:

 • Idretten i Norge
 • Din trenerfilosofi
 • Den coachende trener
 • Motivasjon (læringsmiljø)
 • Idrett uten skader
 • Treningsplanlegging
 • En treners ansvar i klubben
 • Vekst, modning og utvikling hos barn og unge
 • Kommunikasjon og tilbakemelding
 • Fra grunnleggende bevegelser til grunnleggende ferdigheter
 • Trenerpraksis

E-læring fra NIF:

 • Trenerrollen
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Idrettsernæring
 • Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Aldersrelatert trening
 • Ren utøver – Antidoping

Trener 1 inneholder 45 timer med teori. Fordelt på:

 • 28 undervisningstimer i forbindelse med kurssamlingene
 • 15 timer med e-læring

Skadefri er et øvelsesprogram skreddersydd for å forebygge skader blant spillere i lacrosse. NAIF har utarbeidet øvelsesprogrammet i samarbeid med Senter for idrettskadeforskning tilknyttet NIH, fagpersoner tilknyttet forbundet og det er et verktøy som vil bidra med økt kunnskap om grunnleggende trening. Fysisk trening tilrettelagt for våre idretter vil både forhindre skader på langt sikt, og også ha en positiv innvirkning etter hvert som den tekniske vanskelighetsgraden øker. Programmet kan både brukes for å trene riktig slik at skader unngås, og i rehabilitering av idrettsskader. Forbundet ønsker at våre trenere skal bruke dette i sitt daglige virke, når de planlegger treningsøkter og oppvarming.

Skadefri består av hjemmesiden skadefri.no, apper til smarttelefoner og trykksaker du kan laste ned og skrive ut. Du finner hjemmesiden til Skadefri for lacrosse her.

Forbundets prosjektleder for Skadefri er Daniela Ohnstad.