Det er mange nivåer av amerikansk fotball i Norge og for å få seriespillet til å gå opp med antall baner og antall dommere, har vi ulike serier som spilles fordelt på to sesonger – vår og høst. Ved å klikke på knappene under, eller følge valgene i menyen på venstre side, finner du frem til serieoppsett og tabell i serien du ønsker å følge.

Det er fortsatt usikkerhet rundt seriespill høst 2020. Alternative oppsett finner du her:
https://amerikanskeidretter.no/nytt-kampoppsett-host-2020/