Døveidrett

Idrett for hørselshemmede (døveidrett) er en av de fire målgruppene innenfor seksjon Paraidret i Norges Idretsforbund (NIF). Diskgolf er en idrett som passer veldig fint for utøvere med hørselshemminger, både barn og voksne. Det trengs ikke tilrettelegginger eller spesielle tiltak for at personer med hørselsnedsettelse kan bruke diskgolfbanene i Norge, verken under trening eller konkurranse. I noen situasjoner kan det være behov for tegnspråktolk, og dette kan utøveren bestille selv gjennom Tolketjenesten til NAV.

Det jobbes med å få en permanent arbeidsgruppe for døveidrett i diskgolf. I den midlertidige arbeidsgruppen sitter nå Thomas Hansen og Sondre Uteng Olsen.
De kan nås på følgende epostadresse: diskgolf.du@gmail.com

Ellers oppdaterer de jevnlig Facebookgruppen Frisbeegolf for hørselshemmede/tegnspråklige

Hørselshemning er et vidt begrep og det finnes mange grader og typer hørselshemning med ulike årsaker.

Døvhet er høygradig hørselstap, medfødt eller ervervet, som i vesentlig grad reduserer muligheten for å oppfatte tale via hørselsinntrykk og kontroll av egen taleproduksjon.

Tunghørt er et hørselstap av moderat karakter, som ikke er til hinder for taleoppfattelse og egen talekontroll via hørsel. Tunghørthet avhjelpes vanligvis med høreapparat.

Les mer om klassifisering her.

Dokumenter kommer.

https://www.doveidrett.no/ – NIF sin informasjonsside om døveidrett. Her finner man nyheter og mer informasjon om Norges Døveidrettsutvalg, arrangementer, osv.

https://www.doveidrett.no/klassifisering-og-audiogram/ – Her kan man lese mer om klassifisering og dokumentasjon.

https://www.facebook.com/groups/354065865758211 – Dette er en egen facebook-gruppe for Frisbeegolf for hørselshemmede/tegnspråklige. Denne oppdateres jevnlig av arbeidsgruppen.