Norges amerikanske idretters forbund, NAIF, ble opprettet 1.1.2010.
NAIF er medlem i norsk idrett gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) og alle våre idretter er anerkjent av NIF og internasjonalt av IOC.

I vårt forbund har vi rundt 250 medlemsklubber med over 17.000 aktive medlemmer.
NAIF er organisert som et fleridrettsforbund, med 4 seksjoner. Dette er våre idretter:

IDRETT GRENER INTERNASJONALE TILKNYTNINGER
 Amerikansk fotball Tackle football og flaggfotball, kvinner og menn IFAF – International Federation of American Football
 Cheerleading Cheerleading og performance cheer pom og hip hop ECU – European Cheer Union og ICU – International Cheer Union
 Disksport Diskgolf, ultimate, lengde, freestyle, guts, discathon, presisjon, DDC, SCF WFDF – World Flying Disc Federation
 Lacrosse Field lacrosse, kvinner og menn, indoor (box) lacrosse menn ELF – European Lacrosse Federation og WL – World lacrosse