Vi bruker ordet «arrangement» om hendelser utenom ordinær aktivitet i klubben, enten det kun skjer i eget idrettslag eller med flere. Et arrangement kan for eksempel være en treningskamp, felles kveldsmat i klubbhuset eller en nasjonal konkurranse. Vi kan si at alle arrangementer er noe som krever mer/annerledes planlegging enn vanlig trening, men ettersom noen arrangementer etter hvert blir rutine (slik som foreldremøter eller juleavslutninger) trenger det ikke å være vanskelig å gjennomføre. Planleggingen av et arrangement kan etter hvert gå nesten automatisk når man har forberedt et godt planverk.

Arrangementer som blir rutine gjør ofte hverdagen enklere. Dersom man, for eksempel, skriver ned sjekklister for hva som må på plass i forkant av foreldremøter (eller andre arrangementer) i klubben, kan planleggingen gå lettere og man sikrer kvaliteten ved at:

  • Viktige ting glemmes sjelden
  • Listen kan oppdateres ved behov
  • Det er lett å fordele oppgaver ut ifra hva som skal være på plass
  • Når den som er ansvarlig for foreldremøter gir seg, har personen som overtar ansvaret en liste å forholde seg til

 

Arrangementshåndbok

NAIF har utviklet maler og håndbøker for arrangementer. Som medlemsklubb kan disse brukes fritt til små og store arrangementer, og vi ønsker gjerne innspill på hvordan dokumentene fungerer og om eventuelle forbedringer som kan gjøres. Klikk på dokumentene under for å laste ned.