Hva er cheerleading?

Cheerleading er en konkurranseidrett der lagene bedømmes for sine koreograferte show. Rutinene inneholder blant annet pyramider, kast, cheer (som er rop), hopp, turn og stunts. Cheerleading er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt og synkrone bevegelser og timing er viktig.

En egen gren av cheerleading er performance cheer. Under performance cheer er det to kategorier – hip hop og pom. Performance cheer bedømmes også på synkronitet, hurtighet og flyt, men skiller seg fra cheerleading ved at det her kun er dans i rutinene.

Både for cheerleading og performance cheer er utførelsen av elementene avgjørende. Hver rutine bedømmes av et dommerpanel og lagene blir scoret etter egne «scoresheets» med 100 poeng som maksimal poengsum per dommer.

Historie
Cheerleadingens historie er tett knyttet sammen med de store ballidrettene som amerikansk fotball, rugby og basketball og deres utvikling i USA. På slutten av 1800-tallet startet studenter på Princeton University en ”pep club” bestående kun av menn, som heiet frem universitetets football-lag. Ved overgangen til 1900-tallet hadde det blitt en egen kultur at skolene hadde egne grupper som skulle inspirere skolens fans til å heie frem lagene deres. De første 25 årene var dette ansett som en mannlig oppgave, og det var ikke før i 1923 at University of Minnesota, som de første, tok inn kvinner i cheer-gruppene. I dag er 90 % av USAs cheerleadere kvinner.
På 80-tallet begynte man med egne konkurranser for cheerleadere og gjennom TV-sendinger ble idretten raskt spredd ut i verden.
I Norge ble cheerleading først startet som i USA, med grupper på sidelinjen på amerikanske fotballkamper. De første klubbene med etablerte lag i konkurranse-cheerleading kom i 1997. Det har vært arrangert NM i cheerleading siden 2001.

Cheerleading i dag
Norge er i toppen både i Europa og verden, og har mange medaljer fra VM. Det internasjonale forbundet International Cheer Union (ICU) har 3,5 millioner medlemmer i 116 land. Norge var også med å starte det europeiske forbundet European Cheer Union (ECU), som har 34 medlemsland og arrangerer EM hvert år. Norge er mestvinnende nasjon i EM med over 100 medaljer.
I dag er det totalt 54 cheerleading- og performance cheer klubber i Norge, med rundt 5.000 aktive.