Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse».

Para i denne sammenhengen kommer av para som i «parallell» og «ved siden av», som eksempelvis Paralympics er «ved siden av» Olympiske leker. NIF vil at paraidrett skal være et begrep for idrett som utøves parallelt og likeverdig med annen idrett.

Seksjonen har fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.

Paraidrett handler om at idrettsglede er for alle, det handler om å inspirere til et aktivt liv uavhengig av funksjonsgrad, og det handler om fellesskapet vi bygger sammen i idretten.

Ifølge NIF er det over 11.000 personer med ulike funksjonsnedsettelser som er medlemmer i idrettslag i Norge i dag. Disse er ikke bare aktive utøvere, men bidrar også som trenere og lagledere, i klubbstyrer og komiteer. NIF og flere idrettskretser har egne fagansatte som jobber med å støtte klubber i arbeidet med tilrettelegging og tilpassing av aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser. Disse kan man finne kontaktinformasjon til her: https://www.paraidrett.no/om-idrett/kontakt-oss/kontaktpersoner/

I NAIF skal ikke funksjonsnedsettelser sette begrensninger for engasjement, og vi oppfordrer alle som ønsker å drive med våre idretter om å ta kontakt med sin nærmeste klubb!

Disksport for utøvere med hørselshemminger.

Les mer om døveidrett og disksport ved å klikke her.

Idrett for hørselshemmede (døveidrett) er en av de fire målgruppene innenfor seksjon Paraidret i Norges Idretsforbund (NIF). Diskgolf er en idrett som passer veldig fint for utøvere med hørselshemminger, både barn og voksne. Det trengs ikke tilrettelegginger eller spesielle tiltak for at personer med hørselsnedsettelse kan bruke diskgolfbanene i Norge, verken under trening eller konkurranse. I noen situasjoner kan det være behov for tegnspråktolk, og dette kan utøveren bestille selv gjennom Tolketjenesten til NAV.

Ekurs Paraidrett

NIF har utviklet et e-kurs om paraidrett. Dette kurset er obligatorisk for alle som tar Trener 1, men er også åpent for andre som er interessert i å lære mer om hvordan man kan tilpasse en aktivitet slik at alle kan delta, og hvordan man kan løse ulike utfordringer som kan dukke opp når man jobber med paraidrett. Man får vite mer om idrettens organisering og aktivitetshjelpemidler.

NB! For å ta kurset må man ha en aktiv bruker i Min Idrett.