Utenlandsreiser

Ved reise utenlands i forbindelse med konkurranse eller treningscamp for cheerleading eller performance cheer, må medlemsklubber sende inn informasjon til forbundet. Hensikten med informasjonen er at seksjonen skal være orientert om aktivitet som skjer utenlands, slik at vi har bedre oversikt over internasjonal aktivitet blant norske klubber og lag.

Informasjonen må sendes inn minimum 3 måneder før reisen er tiltenkt, ref. §5-1 i Seksjonsreglementet.

Skjemaet finner du her: https://form.jotform.com/231582630624049

I etterkant av reisen skal klubben sende inn en rapport til forbundet. Dette for å dele nyttig informasjon og erfaringer som kan deles videre med andre klubber som vurderer lignende reiser. 

Rapport etter utenlandsreise: https://form.jotform.com/231583633990362