NAIF skal være et hjem for alle som ønsker å drive med våre idretter. Dette skal vi skape gjennom et ærlig og inkluderende fellesskap med ambisiøse mål og idrettsgleden i sentrum.