NAIF skal være et Rent særforbund, der våre idretter skal være frie for misbruk av ulovlige midler. Vår aktivitet skal være idrett på rettferdig vis – vårt mantra er Fair Play.

Våre antidoping-retningslinjer, verdier og holdninger skal leve i organisasjonen vår. NAIFs Forbundsstyre har vedtatt en Antidopingpolicy med handlingsplan for antidopingarbeidet, samt en Beredskapsplan i dopingsaker.

Forbundet vil at alle klubber jobber mot doping og driver løpende informasjonsarbeid omkring dette. Temaet er en viktig del av trenerutdanningen i NAIF og vi oppfordrer trenere og klubbene til å sette i verk holdningsskapende tiltak og ha en generelt aktiv holdning til antidopingarbeid.

NYHET: Astmakalkulator. Forbundet får mange spørsmål om bruk av astmamedisiner. Ved bruk av inhalator er en viss daglig dose lovlig, og Antidoping Norge har nå laget et verktøy der du ved å legge inn daglig dose vil få svar om det er innenfor lovlig grense. Les mer her

Finn mer informasjon på Antidoping Norges hjemmesider: https://antidoping.no

Vi oppfordrer alle våre aktive utøvere, samt frivillige, foreldre og tillitsvalgte involvert i våre idretter til å gjennomføre «Ren utøver».
Alle utøvere på NAIFs landslag skal gjennomføre «Ren utøver».

Dette er et interessant og informativt e-kurs som gjøres av enkeltpersoner på Antidoping Norge sine hjemmesider. Det tar ca. 30 min å fullføre og deltaker får tilsendt sertifikat som bevis på at man har gjennomført.

Kurset gir innblikk i rettigheter og ansvar du har som aktiv i et idrettslag fordi «alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket» Klikk her for antidoping-informasjon på NIFs sider.
Les mer om Ren utøver her: https://antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å bli Rent idrettslag.

Idrettslagene spiller en viktig rolle i å skape riktige holdninger blant våre aktive, og trenere og ledere kan være aktive budbringere til utøverne. Det er derfor vi ber våre medlemsklubber om å ta aktiv del i antidopingarbeidet som et tydelig signal om idrettens ønske om å være ren og rettferdig.

Alle amerikansk fotballklubber plikter å gjennomføre dette i henhold til reglementet.

Rent idrettslag gjennomføres som et program i klubben, les mer om hvordan dere kan gjøre det her: Rentidrettslag.no

Norges amerikanske idretters forbund er sertifisert som Rent Særforbund.

Rent Særforbund er et konsept som skal bidra til målrettet antidopingarbeid i idretten. Antidoping Norge samarbeider med særforbund om å utarbeide handlingsplaner for forebyggende antidopingarbeid som blant annet tar for seg verdier og holdninger, risikoanalyse og informasjonsarbeid. Planverket skal tilpasses de enkelte idretter. Når særforbundet er sertifisert som Rent Særforbund vil de følges opp av Antidoping Norge for å sikre at handlingsplanen gjennomføres, evalueres og oppdateres.

Les mer om Rent Særforbund her.

Antidoping er viktig, men trenger ikke å være vanskelig, og gjennom e-kurset «Ren utøver» blir du godt kjent med antidopingreglene. Det finnes også andre gode hjelpemidler og retningslinjer. NAIF ønsker at alle våre medlemmer skal føle seg trygge på hva som er rett og galt om doping, og vi håper dette kan hjelpe på veien.

10 ting om antidoping:

  1. Utøvere som er definert som topputøvere av Antidoping Norge skal søke om medisinsk fritak. Utøvere på lavere nivå enn dette kan bli bedt om å søke om fritak. Søknad om medisinsk fritak skal sendes til Antidoping Norge. Les mer her.
  2. I forbindelse med internasjonale konkurranser gjelder andre regler. Bruker du et legemiddel på dopinglisten, sjekk hva du som deltaker i en internasjonal konkurranse skal gjøre her.
  3. Antidoping har en søkbar liste over legemidler. Er du usikker på om en medisin du bruker er lovlig eller ikke i forbindelse med trening og konkurranse? Søk det opp her.
  4. Det er du som er ansvarlig for å vite hva du putter i deg og du må vite hva som er dine forpliktelser som medlem av norsk idrett. Vær bevisst – se linker til informasjon nederst i denne saken.
  5. Hvis du er kalt inn til dopingkontroll vil det bli vurdert som brudd på dopingbestemmelsene dersom du ikke møter opp eller om du nekter å avlegge dopingprøve.
  6. Dopingkontroll er ikke skummelt, men om du er bekymret kan det hjelpe å vite mer om det. Du kan finne mer informasjon om dopingkontroll her.
  7. Du kan snakke med Dopingkontakten på telefon, chat eller mail om temaer som doping, trening, mestring, det å ville slutte med doping, gruppepress og annet.
  8. Sørg for at antidoping står i fokus i din klubb – en revidert versjon av Rent Idrettslag ble lansert i 2019.
  9. Har du mistanke om at noen driver med doping, har eller selger ulovlige stoffer, eller gjør noe annet som strider mot dopingbestemmelsene i idretten? Du kan sende inn anonymt tips her.
  10. Er klubben interessert i foredrag eller bare en prat med Antidoping Norge? Ta kontakt på post@antidoping.no. Les mer om tilbudet her.

 

Andre nyttige ressurser:

Sjekk om legemidler kjøpt i Norge inneholder stoffer på dopinglisten via Antidoping Norges Legemiddelsøk. Legemiddelsøk | Antidoping Norge

Enkelte utøvere har behov for legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. En del av disse må søke om medisinsk fritak (Medisinsk fritak (TUE) | Antidoping Norge). De som er definert som topputøvere av Antidoping Norge skal søke om medisinsk fritak. Utøvere på lavere nivå enn dette kan bli bedt om å søke om fritak, i praksis etter en positiv dopingprøve.

Topputøvere i NAIF ble fra 2020 definert som deltagere på seniorlandslag i amerikansk fotball og cheerleading for hhv. kvinner og menn. Gjeldende definisjon for alle idretter finnes her: Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge. Med deltagere på landslag/landslagsgrupper omfattes alle utøvere som er med i et fast definert landslag og/eller utøvere som deltar/har deltatt på samlinger, treninger, turneringer, konkurranser og andre aktiviteter i regi av det aktuelle landslaget innen de siste 12 måneder.

Deltagelse i europa- og verdensmesterskap krever medisinsk fritak for all bruk av medisiner som står på dopinglisten, og det skjer gjennom det internasjonale forbundet for hver idrett, alternativt godkjent fritak hos Antidoping Norge. Ta kontakt med NAIFs generalsekretær for informasjon og bistand.

Generalsekretær Tone Sparby er antidopingansvarlig i forbundet, ved spørsmål om antidoping kan man ta kontakt med henne på tone.sparby@nif.idrett.no eller tlf: 47201596. Eller kontakt Antidoping Norge, post@antidoping.no eller tlf: 09765.