Norges Amerikanske Idretters Forbund er behandlingsansvarlig for personopplysninger som beskrives her og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Som en organisasjon underliggende Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske Komité (NIF) forholder vi oss til deres personvernerklæring når det kommer til opplysninger knyttet til idrettens digitale verktøy. Klikk her for mer informasjon.

 

Hvilke opplysninger vi har om deg

Når du bruker våre tjenester, som ved å opprette en konto, bestille tjenester og gjennomføre kjøp, gir du oss typisk følgende opplysninger:

 • Kontaktinformasjon, som navn, alder, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.
 • Betalingsinformasjon, som kortnummer, kontonummer og betalingsmetode.
 • Kommunikasjon, som når du kontakter support eller har dialog med oss.
 • Medlemsopplysninger, som du selv har tilgang til gjennom MinIdrett. NB! Registrering av disse opplysningene er nødvendig for medlemskap i norsk idrett. Disse opplysningene behandles også av NIF. Dersom du ikke oppretter egen bruker gjennom Min idrett, blir dine dette gjort av idrettslaget eller organisasjonsleddet du er tilknyttet. Her forholder vi oss for øvrig til NIF sin personvernerklæring.

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

 • Du har en dialog med oss via epost eller telefon
 • Du har meldt deg på et kurs, seminar, konkurranse eller deltar i landslagsaktivitet
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • Du har søkt jobb hos oss eller er involvert som kursinstruktør e.l.

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 • En anbefaling eller klage inneholder opplysninger om deg
 • Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan
 • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse

 

Hvordan bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

 1. For å levere våre tjenester. 
 2. For fakturering.
 3. For å administrere ditt kundeforhold.
 4. For bokføringsformål.
 5. For å forbedre våre tilbud og tjenester.

Det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (bokføringsloven).

Du kan når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake. Du kan dessuten gi oss beskjed om at du ikke ønsker at vi bruker opplysninger om deg til profilering og heller velge å motta generell markedsføring og innhold.

 

Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med våre leverandører i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til deg.

Vi deler også opplysningene med andre selskap i vårt konsern i den utstrekning det er nødvendig for interne administrative formål.

I noen tilfeller vil vi dele opplysninger om deg til samarbeidspartnere, som for eksempel i forbindelse med kursdeltakelse, hotellovernatting, o.l.

Vi overfører opplysninger ut av EØS-området, blant annet fordi noen av vår aktivitet foregår der. Dersom det er aktuelt for dine opplysninger vil idrettslaget og/eller du personlig være orientert om dette. Dette skjer som regel i forbindelse med påmelding til internasjonale konkurranser eller kurs. Mottakerne skal være underlagt sertifiseringsordninger som er godkjent i EU.

 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig for historikk og deltakelse.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

 

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, hvis du har det, eller ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter på naif@amerikanskeidretter.no. Kontaktinformasjon finner du ved å klikke her.

Henvendelser som gjelder dine personlige opplysninger lagret i idrettens sentrale systemer (MinIdrett, o.l.) kan rettes til support@idrettsforbundet.no eller telefon 21 02 90 90.