Uten mat og drikke, duger helten ikke.

Godt kosthold og bevissthet rundt kropp og mat er sentralt for gode idrettsprestasjoner. I Norge har idretten en viktig posisjon i samfunnet, og undersøkelser viser at idrettslaget er en viktig arena for læring og utvikling for mange barn og unge.

Idretten skal ikke bidra til økt press og kroppsfokus, men jobbe med mestring og aktivitet.

Organisasjonen Sunn Idrett jobber med bevisstgjøring og opplæring i samspillet mellom mat, kropp, og idrett. Vi anbefaler alle klubber å jobbe aktivt med et bevisst forhold til mat, og gjerne invitere Sunn Idrett på besøk for å belyse dette temaet på en positiv måte for klubbens medlemmer. På nettsidene til Sunn Idrett finner man også mange gode artikler som er relevante for både utøvere, trenere, foreldre, og klubb generelt.

  TIPS FRA KLUBB: Felles kveldsmat etter trening én gang i måneden, invitere til foredrag med Sunn Idrett, snakk sammen om hvordan mat påvirker kropp og trening, normaliser det å snakke om mat og utfordringer, øk bevissthet rundt hvordan kroppen utvikler seg i ungdomstiden.

Sunn Idrett har også e-læringsopplegg tilgjengelig for alle. Kurset ligger tilgjengelig i kursportalen til NIF som er koblet til Minidrett. Dette betyr at det kun er brukere med brukernavn/passord fra Minidrett.nif.no som har anledning til å ta kurset. Har du ikke brukerkonto der kan du lage en ved å klikke her.