Henvendelser om cheer sendes til: cheer@naifcheer.no

Seksjonsledelsen kontaktes på: leder@naifcheer.no
Liv Brurberg Hansen  Seksjonsleder
Celine Østigård Nordvang  Nestleder
Dommerkomite Britt Marks, leder judges@naifcheer.no
Regelkomite Tora Fjeld Homme, leder rules@naifcheer.no