Henvendelser om cheer sendes til:

cheer@naifcheer.no

 

Seksjonsledelsen

Seksjonsledelsen kontaktes på: leder@naifcheer.no

Liv Brurberg Hansen  Seksjonsleder
Bettina Berglund  Nestleder

Dommer- og regelkomité

Martine Fosse Linderman, leder judges@naifcheer.no og rules@naifcheer.no