Idrettens IT-systemer driftes av NIF. Nedenfor finner du lenker til veiledninger:

Eller ta kontakt med NIF IT-support:

Åpningstider:
Man – Tir – Ons
9-11 / 12-15 / 16-19
Tor – Fre
9-11 / 12-15
Tlf: 21029090
Kontaktskjema: Kontakt NIF Digital Support (idrettsforbundet.no)
support@idrettsforbundet.no

MinIdrett er en portal der medlemmer blant annet kan få en oversikt over og endre egne opplysninger, betale lisenser, melde seg på enkelte kurs og betale, samt avslutte medlemskap.

Klikk her for å komme til MinIdrett

SportsAdmin er et administrativt verktøy for norsk idrett. Via denne portalen kan man blant annet registrere og oppdatere opplysninger om klubb, styre og kontaktpersoner.

Klikk her for å komme til SportsAdmin

I henhold til NIFs lov skal alle klubber som minimum ha underslagsforsikring for de to som disponerer klubbens bankkontoer.

Utover dette finnes det flere andre forsikringer som klubben kan vurdere om det er hensiktsmessig å tegne – ansvarsforsikring, bygning, innbo/løsøre, osv. Flere forsikringsselskaper i Norge tilbyr en forsikringspakke som samler flere forsikringer som kan være kjekt for klubben, disse kalles klubbforsikring.

Les mer om underslagsforsikring her. 

Les mer om klubbforsikringer her. 

Klubbpakka er et verktøy tilgjengelig for alle våre medlemsklubber. Denne portalen tilbyr ferdige maler på nyttige dokumenter for idrettslag – invitasjoner, protokoller, kontrakter, osv. Dokumentene utviklet av advokater og er spesielt utformet for bruk i idrettslag.

I tillegg til idrettens standarddokumenter har advokatene utviklet enkelte dokumenter spesifikt for oss i amerikanske idretter – for eksempel trenerkontrakt, sponsoravtale og informasjon om arbeidstillatelse for utenlandske trenere/utøvere.

For tilgang til Klubbpakka.no, send oss en epost på naif@amerikanskeidretter.no.

Utdanningstilbudet i idretten er bredt og variert. NAIF arrangerer en rekke egne idrettslige kurs i løpet av året, i tillegg finnes det et godt kurstilbud i idrettsorganisasjonen for øvrig. For idrettsspesifikke kurs, som trenerkurs og dommerkurs, klikk på din idrett :

KURS I KRETS

Kurs som tilbys av de lokale idrettskretsene er for det meste relatert til drift av klubb, men det kjøres også andre generelle kurs i kretsene. Disse avholdes sentralt eller i klubb – hvilke kurs som er tilgjengelige varierer fra krets til krets, men idrettskretsene kan formidle kontakt dersom ønsket kurs ikke er tilgjengelig i gjeldende krets.

Kontaktinfo til idrettskretsene og informasjon om deres aktiviteter finner du på kretsenes hjemmesider, klikk her.

Under er en enkel oversikt over type kurs som holdes i kretsene:

 

OMRÅDE
EKSEMPEL PÅ KURS
     KORT BESKRIVELSE
Barneidrett Om barneidretten Barneidretten kan være et utfordrende felt, en del kretser tilbyr derfor kurs som går på hvordan klubben kan prioritere, arbeide med og trene barn i henhold til regelverk og barns trivsel.
Idémyldring/Temakveld
Aktivitetsleder
Klubb, styring og ledelse Styrearbeid i praksis Kretsene tilbyr en rekke kurs om hvordan drive klubb, økonomi og midler, lover og regler, drift av anlegg, osv. i tillegg tilbys ‘Lederkurs for ungdom’, for de unge som ønsker å yte mer i styring og klubb.
Lederkurs for ungdom
Økonomistyring
Trening og planlegging Trenerrollen  Flere kretser tilbyr kurs om trenerrollen og aspekter ved denne. Slike kurs kan gå på temaer som samarbeid og kommunikasjon, eller mer praktisk kunnskap som treningsplanlegging.
Mental trening
Coaching
Aktivitet, kosthold og skader Basistrening For å få mest mulig ut av fysisk aktivitet må man vite hvordan man kan trene og spise riktig, samt forebygge og behandle skader – en rekke kretser tilbyr kurs om dette. Kurs fra Antidoping kan også ordnes gjennom krets.
Aktivt Kosthold
Førstehjelp

OVERSIKT OVER DIGITALE KURS FOR KLUBB, TRENERE OG UTØVERE

FOR KLUBBEN

Bedre klubb
Bedre klubb er et hjelpemiddel som skal bidra til at styret i klubben får oversikt over de formelle krav til idrettslag. Gjennom spørsmål til idrettslagets drift avdekkes hvilke områder idrettslaget må jobbe med for å få ting på plass. Skjemaet tar ca. 10-15 minutter å fylle ut, og gir styret en utfylt rapport. Innlogging til Bedre Klubb gjøres med Idrettens ID via denne siden.

Innføring i styrearbeid for idrettslag
Dette er et e-læringskurs som passer for styremedlemmer i klubb, daglig ledere, representanter fra klubbens valgkomité og andre med interesse for styrearbeid. I kurset får du innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar du har som styremedlem. Kurset gir en oversikt over viktige lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til, og du får gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet.
Beregn 45 minutter til gjennomføring av kurset. Du kan logge deg ut av kurset underveis. Ved neste pålogging vil du kunne fortsette kurset. Du finner e-læringskurset på denne siden og logger inn med Idrettens ID.

Idretten som arbeidsgiver
Dette er et annet e-læringskurs som retter seg mot idrettslag som har ansatte eller vurderer å ansette daglig leder, administrasjonssekretær, trenere, instruktører eller lignende. Når du har gjennomgått kurset håper vi at du har fått en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver. Målet er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede – en god og trygg arbeidsplass! Logg inn med Idrettens ID og finn kurset på denne linken.

Rent idrettslag
Rent idrettslag er et forebyggende program fra Antidoping Norge som utfordrer klubber til å utvikle sin egen antidopingpolicy. Programmet er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.i egen klubb.
Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer, og kan gjøres for eksempel på et ordinært/digitalt styremøte. Dette en enkel og lite krevende måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.
Når klubben har gjennomført Rent IL og prosessen er fullført, vil klubben motta en sertifisering som varer i to år. Samtidig får man tilgang på ressurser og materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.
Les mer og gjennomfør programmet på rentidrettslag.no.

NIF TRENERATTEST

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Hva er trenerattesten?

Trenerattesten er en digital løsning som fungerer godt på både desktop og mobil. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten, én for trenere i ungdomsidretten og én for trenere i voksenidretten.

Når du har fullført Trenerattesten og klubben har godkjent denne, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere. Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine.

Trenerattesten gir også idrettslaget full oversikt over hvem som har fullført trenerattest og fremvist politiattest. Ansvarlig i idrettslaget kan logge seg inn og få opp en enkel statistikk over idrettslagets aktive trenere.

Obligatorisk i norsk idrett og krav i NAIF

På Idrettstinget i 2021 vedtok NIF at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Klubbene må selv sikre at sine trenere har godkjent trenerattest. Det vil si at idrettslaget selv må inn for å godkjenne trenere tilknyttet sin klubb – les mer om dette i «Brukerveiledning for idrettslaget» under «Trenger du hjelp?» litt lenger ned på denne siden.

F.o.m. 1.august 2021 må trenere som skal delta på kurs i regi av NAIF ha godkjent trenerattest. Trenere må også ha godkjent trenerattest for å kunne meldes på til de offisielle konkurransene i NAIF.

Hvordan tar jeg trenerattesten?

  • Gå inn på https://trener.nif.no og logg deg inn med «MinIdrett» brukeren din.
  • Velg mellom attesten for barneidretten eller ungdomsidretten (trener du voksne, velger du ungdomsidretten). Du kan også ta begge.
  • Gjennomgangen tar ca. 10-20 minutter.

Trenger du hjelp?

Brukerveiledning for trenere: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-trenere/

Brukerveiledning for idrettslaget: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-idrettslaget/

 

Les mer om trenerattesten her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

FOR TRENERE

For deg som er trener, kan det være nyttig å ta e-læringsmodulene som er knyttet til Trenerløypa. E-læringsmodulene tar for seg mange viktige temaer som omfatter trenerrollen. Flere av modulene er også obligatoriske for deltakere på Trener 1, så om du planlegger å ta trenerkurs i regi av forbundet i senere tid kan du være tidlig ute og gjennomføre modulene allerede nå.

Barneidrettens verdigrunnlag
Dette er et e-læringskurs som omhandler barneidretten i Norge. Norge har som det eneste landet i verden regulert barneidretten gjennom “Idrettens barnerettigheter” og “Bestemmelser om barneidrett”. Når du er ferdig med dette kurset skal du kjennskap til hvilke rettigheter og bestemmelser som gjelder i barneidretten, og du skal ha økt kunnskap om hvordan du som trener eller leder kan bidra til at barneidretten blir et trygt og godt sted å være for alle barn. Logg inn med Idrettens ID og ta e-læringskurset på denne siden.

Paraidrett
Paraidrett er et e-læringskurs hvor du lærer om idrettens organisering, hvordan du som trener kan tilrettelegge for utøverne og om de mange aktivitetshjelpemidler som finnes. Når du er ferdig med kurset, vil du se hvor enkelt det kan være å tilpasse en aktivitet, slik at alle kan delta. Logg inn med Idrettens ID og ta e-læringskurset om paraidrett her.

Aldersrelatert trening 1
Dette er et e-læringskurs som har fokus på barn og unges utvikling og trenerens rolle i å gjennomføre hensiktsmessig og aldersrelatert idrettsaktivitet. Du vil lære om praktiske konsekvenser som man bør ta hensyn til ved vekst, utvikling og degenerering. Du finner e-læringskurset her og logger inn med Idrettens ID.

Aldersrelatert trening 2
Målet med dette e-læringskurset er å gjøre deg i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse, som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre. Logg inn med Idrettens ID og gjennomfør e-læringskurset via denne linken.

Idrett uten skader
Dette e-læringskurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å holde utøverne frie for skader. I tillegg vil du lære hvordan du skal håndtere de vanligste skadetypene i idrett. Hovedmålgruppen er trenere som jobber med barn og unge. Logg inn med Idrettens ID og ta e-læringskurset her.

Idrettsernæring modul 1
Dette e-læringskurset inneholder grunnleggende kunnskap om idrettsernæring og er rettet mot deg som er idrettsutøver i alderen 13 år og oppover, eller deg som er trener, del av et helseteam eller i et støtteapparat tilknyttet idretten. Materiellet er utarbeidet av klinisk ernæringsfysiolog Marianne Strand-Udnæseth i Sunn Idrett, og kvalitetssikret av Olympiatoppen. Du logger inn med Idrettens ID og tar kurset på denne siden.

Spiseforstyrrelser
Dette er et e-læringskurs rettet mot deg som er trener, eller er i et støtteapparat eller i et helseteam tilknyttet idretten. Materiellet er utarbeidet av Sunn Idrett i samarbeid med Solfrid Bratland-Sanda, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark og forsker ved Modum Bad, Runi Børresen, Førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Olympiatoppen. Logg inn med Idrettens ID og gjennomfør kurset her.

Biomekanikk og styrketreningsteknikk
Dette er et etter- og videreutdanningskurs (EVU) rettet mot deg som er trener eller er i et støtteapparat tilknyttet idretten. Dette e-læringskurset er helt nytt og vil være en obligatorisk del av den kommende Trener 2 utdanningen til NAIF. Du finner e-læringskurset på denne linken og bruker Idrettens ID for å logge inn.

Ren utøver
Ren Utøver er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat som gjennomgår det viktigste innen antidoping. E-læringsprogrammet er laget av Antidoping Norge og du finner kurset på renutover.no

FOR UTØVERE

Mange av e-læringsmodulene i trenerløypa er også nyttige for utøvere. Her har vi samlet de vi mener har læringsnytte for dere som er utøvere. For unge utøvere kan det være lurt å gjøre e-læringskursene sammen med en voksen.

Ren utøver
Ren Utøver er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat som gjennomgår det viktigste innen antidoping. E-læringsprogrammet er laget av Antidoping Norge og du finner kurset på renutover.no

Idrettsernæring modul 1
Dette e-læringskurset inneholder grunnleggende kunnskap om idrettsernæring og er rettet mot deg som er idrettsutøver i alderen 13 år og oppover, eller deg som er trener, del av et helseteam eller i et støtteapparat tilknyttet idretten. Materiellet er utarbeidet av klinisk ernæringsfysiolog Marianne Strand-Udnæseth i Sunn Idrett, og kvalitetssikret av Olympiatoppen. Du logger inn med Idrettens ID og tar kurset på denne siden.

Biomekanikk og styrketreningsteknikk
Dette er i utgangspunktet et etter- og videreutdanningskurs (EVU) rettet mot deg som er trener eller er i et støtteapparat tilknyttet idretten, men det er like nyttig for utøvere som trener styrke. Ved å gjennomføre e-læringskurset vil du lære mer om styrketrening og biomekanikken bak de vanligste styrkeøvelsene. Du finner e-læringskurset på denne linken og bruker Idrettens ID for å logge inn.

NIF har samlet ressurser for klubb på ett sted og gir her informasjon om det meste man trenger i sin klubbhverdag. Klubbguiden er et kjempeflott sted å finne verktøy, regelverk og tips.

Se mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/

Med koden THC1282 kan medlemmene våre få rabattert pris hos Thon Hotels. Se oversikt over hotellene på www.thonhotels.no

Scandic er idrettens leverandør av hotell- og konferansetjenester og tilbyr egne avtaler og priser for alle idrettslag og særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Oppgi koden D000025211 når dere bestiller på web hos www.scandichotels.no

SAS tilbyr billetter til idrettspris. Bruk koden: AMIDR99

 

Idretten har gjennom NIF også rabattavtaler på bl.a. overnatting og reise.

Se mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/

Det er mulig å avholde årsmøtet fysisk, digitalt eller som en kombinasjon av fysisk og digitalt. Les mer her.

 

I 2020 ble det innført en prøveordning for forenklet tilknytning til norsk idrett ved bruk av en forenklet lovnorm. Prøveordningen er foreløpig gjeldende frem til Idrettstinget 2023. For å kunne benytte seg av dette gjelder en del krav, men alt i alt er dette en løsning for enklere drift av små idrettslag. Les mer på NIF sine nettsider her.

 

Nyttig sjekkliste for klubbdrift – hva må klubben ha på plass?

Klubbutvikling – Klubbens sjekkliste

Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal fremvise politiattest til klubben. Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra personer over 15 år som har oppgaver som beskrevet ovenfor.

I en politiattest vil det fremgå om vedkommende er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

Alle klubber i norsk idrett skal ha en politiattestansvarlig. Klubbene er også selv ansvarlig for å påse at alle med et ansvars- og tillitsforhold til mindreårige og/eller personer med utviklingshemming kan fremvise politiattest. Politiattestansvarlig skal ha et system for registrering og oppfølging av ordningen. NIF anbefaler å benytte seg av idrettens fellesløsning for administrasjon av politiattester.

Som arbeidsgiver/oppdragsgiver skal klubben gi søkere en ferdig utfylt «bekreftelse på formål» med politiattesten. Dette skjemaet finner du her: Bekreftelse på formål med politiattest (NIF).

Personen må selv søke om politiattest hos politiet. Dette kan gjøres elektronisk.

For mer informasjon, les om politiattest i idretten på Idrettsforbundets nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Tekst hentet fra NIF.no og politiet.no.