Idrettens IT-systemer driftes av NIF. Nedenfor finner du lenker til veiledninger:

Eller ta kontakt med NIF IT-support:

Åpningstider 08:00-20:00
Tlf: 03615
support@idrettsforbundet.no

MinIdrett er en portal der medlemmer blant annet kan få en oversikt over og endre egne opplysninger, betale lisenser, melde seg på enkelte kurs og betale, samt avslutte medlemskap.

Klikk her for å komme til MinIdrett

SportsAdmin er et administrativt verktøy for norsk idrett. Via denne portalen kan man blant annet registrere og oppdatere opplysninger om klubb, styre og kontaktpersoner.

Klikk her for å komme til SportsAdmin

Klubbpakka er et verktøy tilgjengelig for alle våre medlemsklubber. Denne portalen tilbyr ferdige maler på nyttige dokumenter for idrettslag – invitasjoner, protokoller, kontrakter, osv. Dokumentene utviklet av advokater og er spesielt utformet for bruk i idrettslag.

I tillegg til idrettens standarddokumenter har advokatene utviklet enkelte dokumenter spesifikt for oss i amerikanske idretter – for eksempel trenerkontrakt, sponsoravtale og informasjon om arbeidstillatelse for utenlandske trenere/utøvere.

For tilgang til Klubbpakka.no, send oss en epost på naif@amerikanskeidretter.no

Utdanningstilbudet i idretten er bredt og variert. NAIF arrangerer en rekke egne idrettslige kurs i løpet av året, i tillegg finnes det et godt kurstilbud i idrettsorganisasjonen for øvrig. For idrettsspesifikke kurs, som trenerkurs og dommerkurs, klikk på din idrett :

KURS I KRETS

Kurs som tilbys av de lokale idrettskretsene er for det meste relatert til drift av klubb, men det kjøres også andre generelle kurs i kretsene. Disse avholdes sentralt eller i klubb – hvilke kurs som er tilgjengelige varierer fra krets til krets, men idrettskretsene kan formidle kontakt dersom ønsket kurs ikke er tilgjengelig i gjeldende krets.
Kontaktinfo til idrettskretsene og informasjon om deres aktiviteter finner du på kretsenes hjemmesider, klikk her.

Under er en overfladisk oversikt over type kurs som holdes i kretsene:

 

OMRÅDE
EKSEMPEL PÅ KURS
     KORT BESKRIVELSE
Barneidrett Om barneidretten Barneidretten kan være et utfordrende felt, en del kretser tilbyr derfor kurs som går på hvordan klubben kan prioritere, arbeide med og trene barn i henhold til regelverk og barns trivsel.
Idémyldring/Temakveld
Aktivitetsleder
Klubb, styring og ledelse Styrearbeid i praksis Kretsene tilbyr en rekke kurs om hvordan drive klubb, økonomi og midler, lover og regler, drift av anlegg, osv. i tillegg tilbys ‘Lederkurs for ungdom’, for de unge som ønsker å yte mer i styring og klubb.
Lederkurs for ungdom
Økonomistyring
Trening og planlegging Trenerrollen  Flere kretser tilbyr kurs om trenerrollen og aspekter ved denne. Slike kurs kan gå på temaer som samarbeid og kommunikasjon, eller mer praktisk kunnskap som treningsplanlegging.
Mental trening
Coaching
Aktivitet, kosthold og skader Basistrening For å få mest mulig ut av fysisk aktivitet må man vite hvordan man kan trene og spise riktig, samt forebygge og behandle skader – en rekke kretser tilbyr kurs om dette. Kurs fra Antidoping kan også ordnes gjennom krets.
Aktivt Kosthold
Førstehjelp

NIF har samlet ressurser for klubb på ett sted og gir her informasjon om det meste man trenger i sin klubbhverdag. Klubbguiden er et kjempeflott sted å finne verktøy, regelverk og tips.

Se mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/

NAIF har en egen avtale med Thon hotels, med gode priser for våre medlemsklubber. Finn hotellene på nettsiden thonhotels.no. For å få koden for å bestille våre rabattpriser, ta kontakt med NAIF administrasjon, Håkon Torp Bugge og Håkon Rolstad Nilsen.

Idretten har gjennom NIF også rabattavtaler på bl.a. overnatting og reise.

Se mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/

Oversikt over faste frister og datoer i de ulike idrettene og i forbindelse med klubbdrift. Vi tar gjerne imot innspill til dette årshjulet, ta kontakt om det er noe klubben legger merke til at mangler.

Årshjul – Klubbdrift NAIF

 

Nyttig sjekkliste for klubbdrift – hva må klubben ha på plass?

Klubbutvikling – Klubbens sjekkliste