MELD DIN SKADE

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til AGS forsikring direkte og ikke til forbundet.

Fremgangsmåte:
Trykk på knappen «Trykke her for å melde skade» og fyll ut skademeldingsskjema. (Skjemaet finner du også her http://agsasa.com/naif)

AGS Forsikring tar kontakt når skademeldingen er mottatt.

Telefon Skadesenter: 906 18 401

For klubber: Hvordan lisenser registreres

Lisenser registreres i SportsAdmin. Klubbene registrerer lisens for sine utøvere, og den sendes på mail til utøveren/foresatte med betalingsinformasjon. Det er derfor viktig at klubbene har oppdaterte og korrekte mailadresser på sine medlemmer.
For å få tilgang til å registrere lisens må man ha funksjon leder eller lisensansvarlig. Tilgang gis av idrettslagets leder.
Hvis det i idrettslaget har vært endring av leder, og det er problemer med å få tilgang til SportsAdmin – ta kontakt med den idrettskretsen klubben tilhører. Hvert fylke har sin idrettskrets, du finner oversikt her.

Informasjon om hvordan klubbene registrerer lisenser finnes på NIF-IT sine infosider, klikk her.

Dersom utøveren har vært medlem av et idrettslag før, vil hen ha en bruker registrert i SportsAdmin allerede. Forsøk å søke vedkommende opp FØR det eventuelt opprettes en ny bruker – bruk gjerne navn i kombinasjon med fødselsdato for å søke dersom det er vanskelig å finne frem. Dersom utøveren aldri har vært medlem av noe idrettslag tidligere anbefaler vi at de selv lager bruker i MinIdrett. Da får de lagt inn navn og fødselsnummer selv, og klubbens lisensansvarlig kan søke vedkommende opp på vanlig måte.

Det er viktig når lisenser registreres, at det brukes fullt navn og riktig fødselsdato. Og at det samme gjøres ved påmeldinger til aktiviteter. Når vi i forbundet sjekker lisenser før deltagelse i serier og konkurranser, sjekker vi påmeldt navn mot navn registrert i SportsAdmin. Har man ikke samsvar mellom navn i SportsAdmin og påmeldt navn, kan man risikere at utøver blir nektet deltagelse pga. manglende lisens fordi vi ikke finner vedkommende i systemet.

Alle idrettene i NAIF har krav om betalt lisens for å kunne delta i organisert aktivitet. Forbundet anbefaler alle aktive å løse lisens da dette bidrar til økt aktivitetstilbud og gir også forsikringsdekning.
Lisens registreres av klubbene, og betalingsinformasjon sendes på mail til utøveren/foresatt. Lisensen er personlig og følger utøveren selv om han/hun skifter klubb i løpet av lisensperioden.
Utøvere kan på MinIdrett.no se lisensen sin og finne betalingsinformasjon med KID-nummer.

 

Lisenstype Beskrivelse Beløp for 2021 Alder
Amerikansk fotball konkurranselisens senior Seniorspillere fra det året man fyller 20 år. 1100 Født 31.12.2001 eller tidligere
Amerikansk fotball konkurranselisens junior 16-19 Juniorspillere 16-19 år. 900 1.1.2002-31.12.2005
Amerikansk fotball konkurranselisens junior 13-15 Juniorspillere 13-15 år. 550 1.1.2006-31.12.2008
Amerikansk fotball barn 0-12 Alle barn  0-12 år. 260 1.1.2009-31.12.2020
Amerikansk fotball dommer Dommere. 500
Amerikansk fotball trener Trenere. 300
Amerikansk fotball stab Stab. 300
Amerikansk fotball flagg For alle som kun spiller flaggfotball. 290
Amerikansk fotball treningslisens senior Lisens for å delta i lokale konkurranser/turneringer, seniorspillere. 550 Født 31.12.2001 eller tidligere
Amerikansk fotball treningslisens halvår (alle aldersgrupper) Lisens for å delta i lokale konkurranser/turneringer, alle aldersgrupper. Halvårslisens. Gyldig f.o.m. 1/8 t.o.m. 31/12 380 Født 31.12.2008 eller tidligere
Amerikansk fotball treningslisens junior Lisens for å delta i lokale konkurranser/turneringer, juniorspillere 13-15 år. 450 1.1.2006-31.12.2008
Cheerleading og Performance Cheer, sesonglisens for utøvere For alle utøvere som deltar på junior -eller seniorlag. Gjelder en hel sesong. Gyldig f.o.m. 1/8 t.o.m. 31/7. 475
Cheerleading og Performance Cheer, sesonglisens for trenere For trenere. Gjelder en hel sesong. Gyldig f.o.m. 1/8 t.o.m. 31/7. 150
Cheer, Aktivitetslisens (PeeWee), helårslisens For alle utøvere under 13 år som IKKE konkurrerer på junior -eller seniorlag. Gyldig f.o.m. 1/8 t.o.m. 31/7. 125 1.1.2009-31.12.2014
Lacrosse, helårslisens Alle spillere, uansett alder. Gyldig fra 1/1 til 31/12. 750
Lacrosse, høstsesong Alle spillere, uansett alder. Kun gyldig for høstsesong fra 1/9 til 31/12. 400
Diskgolf Alle uansett alder. Obligatorisk til NC og NM. Helårslisens fra 1/1 til 31/12. 250
Ultimate Alle uansett alder. Obligatorisk til US og NM. Gyldig fra 1/7 til 30/6. 250

 

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring er en frivillig forsikringsmulighet som kommer i tillegg til standard lisens og gir økt forsikringsdekning. Les mer om utvidet forsikring her. Kostnad for utvidet forsikring varierer med hvilken idrett utøveren driver, og er per år:

Amerikansk fotball Cheerleading Disksport Lacrosse
Kr. 595 Kr. 365 Kr. 240 Kr. 580

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring er en frivillig forsikringsmulighet som kommer i tillegg til standard lisens.
Utvidet forsikring gir en større dekning som går frem av tabellen i dokumentet med forsikringsvilkår som man finner under Dekning og forsikringsdokumenter, og er gyldig i samme periode som standard lisensen man allerede har løst.

Kostnad for utvidet forsikring varierer med hvilken idrett utøveren driver, og er per år:

Amerikansk fotball Cheerleading Disksport Lacrosse
Kr. 595 Kr. 365 Kr. 240 Kr. 580

Utvidet forsikring kan tegnes på to ulike måter:

1. Man betaler det overskytende beløpet som utvidet forsikring koster for idretten utøveren driver, med samme KID-nummer og til samme kontonummer som man betalte til når man løste standard lisens.
2. Man kan oppgradere fra standard lisens til utvidet forsikring i Min idrett. Dette gjøres ved at man trykker seg frem til den aktive lisensen man allerede ligger inne med. Ved å åpne denne vil man få muligheten til å trykke på en knapp som spør om du ønsker å oppgradere til utvidet forsikring. Da blir det overskytende beløpet lagt i handlekurven og man gjennomfører betalingen på vanlig måte med kort.

 

Oppgradere lisens – kun for amerikansk fotball

Dersom man allerede har betalt treningslisens, kan man oppgradere til konkurranselisens ved å betale mellomlegget med samme KID-nummer og til samme kontonummer som man betalte til når man løste standard lisens for inneværende sesong. Lisenssystemet skal da skjønne at man ønsker å oppgradere, og registrere betaling på konkurranselisens.

Last ned forsikringsdokumenter her

NAIF – Kollektiv lisensforsikring for 2021-2022 (Cheer og Disk)
NAIF – Kollektiv lisensforsikring for 2022 (Am.fotball og Lacrosse)

 

Lisensforsikringen

NAIF har avtale med AGS Forsikring for idrettsskader. Grunnforsikringen dekker alle som har betalt sin lisens. I tillegg kan det tegnes en utvidet forsikring med bedre dekning. Forsikringsvilkår for både Grunnforsikring og Utvidet forsikring finnes i dokumentet «Kollektiv Lisensforsikring» øverst på denne siden.

Forsikringen gjelder dekning av utgifter i forbindelse med skade.

Forsikringsselskap: XL Catlin

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til AGS forsikring direkte og ikke til forbundet.

Fremgangsmåte:
Fyll ut skademeldingsskjema som du finner lenke til her: http://agsasa.com/naif

AGS Forsikring tar kontakt når skademeldingen er mottatt.

Telefon Skadesenter: 906 18 401

 

NIFs barneidrettsforsikring

Barn er inntil de fyller 13 år dekket av en skadeforsikring som NIF (Norges idrettsforbund) har tegnet hos Gjensidige. Denne gjelder alle barn som er medlem i et idrettslag i forbundet, eller deltar i aktivitet i regi av klubb eller forbund.
Mer informasjon på NIFs nettside, klikk her.

 

Har du betalt lisensen to ganger?

Søk om refusjon av betaling ved å fylle ut skjemaet du finner her: Dobbelbetalt lisens (redigerbar pdf)

Pdf-en er mulig å skrive i direkte ved å klikke på feltet der du vil fylle inn informasjonen.

I henhold til NIFs lov skal alle klubber som minimum ha underslagsforsikring for de to som disponerer klubbens bankkontoer. Utover dette finnes det flere andre forsikringer som klubben kan vurdere om det er hensiktsmessig å tegne – ansvarsforsikring, bygning, innbo/løsøre, osv. Flere forsikringsselskaper i Norge tilbyr en forsikringspakke som samler flere forsikringer som kan være kjekt for klubben, disse kalles klubbforsikring.

Les mer om underslagsforsikring her. 

Les mer om klubbforsikringer her.