MELD DIN SKADE

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til AGS forsikring direkte og ikke til forbundet.

Fremgangsmåte:
Trykk på knappen «Trykke her for å melde skade» og fyll ut skademeldingsskjema. (Skjemaet finner du også her https://partner.agsforsikring.no/naif/)

AGS Forsikring tar kontakt når skademeldingen er mottatt.

Telefon Skadesenter: 906 18 401

For klubber: Hvordan lisenser registreres

Lisenser registreres i SportsAdmin. Klubbene registrerer lisens for sine utøvere, og den sendes på mail til utøveren/foresatte med betalingsinformasjon. Det er derfor viktig at klubbene har oppdaterte og korrekte mailadresser på sine medlemmer.
For å få tilgang til å registrere lisens må man ha funksjon leder eller lisensansvarlig. Tilgang gis av idrettslagets leder.
Hvis det i idrettslaget har vært endring av leder, og det er problemer med å få tilgang til SportsAdmin – ta kontakt med den idrettskretsen klubben tilhører. Hvert fylke har sin idrettskrets, du finner oversikt her.

Informasjon om hvordan klubbene registrerer lisenser finnes på NIF-IT sine infosider, klikk her.

Det er viktig når lisenser registreres, at det brukes fullt navn og riktig fødselsdato. Og at det samme gjøres ved påmeldinger til aktiviteter. Når vi i forbundet sjekker lisenser før deltagelse i serier og konkurranser, sjekker vi påmeldt navn mot navn registrert i SportsAdmin. Har man ikke samsvar mellom navn i SportsAdmin og påmeldt navn, kan man risikere at utøver blir nektet deltagelse pga. manglende lisens fordi vi ikke finner vedkommende.

Alle idrettene i NAIF har krav om betalt lisens for å kunne delta i organisert aktivitet. Forbundet anbefaler alle aktive å løse lisens da dette bidrar til økt aktivitetstilbud og gir også forsikringsdekning.
Lisens registreres av klubbene, og betalingsinformasjon sendes på mail til utøveren/foresatt. Lisensen er personlig og følger utøveren selv om han/hun skifter klubb i løpet av lisensperioden.
Utøvere kan på MinIdrett.no se lisensen sin og finne betalingsinformasjon med KID-nummer.

Lisenstype Beskrivelse Beløp for 2020 Alder
Amerikansk fotball senior Seniorspillere fra 20 år. 1060 Født 31.12.2000 eller tidligere
Amerikansk fotball junior 16-19 Juniorspillere 16-19 år. 860 1.1.2001-31.12.2004
Amerikansk fotball junior 13-15 Juniorspillere fra om med 13 til og med 15 år. 510 1.1.2005-31.12.2007
Amerikansk fotball barn 0-12 Alle barn fra om med 0 til og med 12 år. 260 1.1.2008-31.12.2019
Amerikansk fotball dommer Dommere. 500
Amerikansk fotball trener Trenere. 300
Amerikansk fotball stab Stab. 300
Amerikansk fotball flagg For alle som kun spiller flaggfotball. 290
Amerikansk fotball treningslisens senior Lisens for å delta i lokale ligaer, seniorspillere. 535 Født 31.12.2000 eller tidligere
Amerikansk fotball treningslisens senior halvår Lisens for å delta i lokale ligaer, seniorspiller. Halvårslisens. Gyldig f.o.m. 1/8/20 t.o.m. 31/12/20 340 Født 31.12.2000 eller tidligere
Amerikansk fotball treningslisens junior Lisens for å delta i lokale ligaer, juniorspillere 13-19 år. 435 1.1.2001-31.12.2007
Cheerleading og Performance Cheer, sesonglisens for utøvere For alle utøvere som deltar på junior -eller seniorlag. Gjelder en hel sesong. Gyldig f.o.m. 1/8/20 t.o.m. 31/7/21. 475
Cheerleading og Performance Cheer, sesonglisens for trenere For trenere. Gjelder en hel sesong. Gyldig f.o.m. 1/8/20 t.o.m. 31/7/21. 150
Cheer, Aktivitetslisens (PeeWee), helårslisens For alle utøvere under 13 år som IKKE konkurrerer på junior -eller seniorlag. Gyldig f.o.m. 1/8/20 t.o.m. 31/7/21. 125 1.1.2009-31.12.2014
Lacrosse, helårslisens Alle spillere, uansett alder. Gyldig fra 1/1 til 31/12. 750
Lacrosse, høstsesong Alle spillere, uansett alder. Kun gyldig for høstsesong fra 1/9 til 31/12. 400
Diskgolf Alle uansett alder. Obligatorisk til NC og NM. Helårslisens fra 1/1-31/12. 200
Disk, Ultimate Alle uansett alder. Gyldig fra 1/7/20 til 30/6/21. 200


Last ned forsikringsdokumenter her

NAIF – Kollektiv lisensforsikring for 2020

 

Lisensforsikringen

NAIF har avtale med AGS Forsikring for idrettsskader. Grunnforsikringen dekker alle som har betalt sin lisens. I tillegg kan det tegnes en utvidet forsikring med bedre dekning. Forsikringsvilkår for både Grunnforsikring og Utvidet forsikring finnes i dokumentet «Kollektiv Lisensforsikring» øverst på denne siden.

Forsikringen gjelder dekning av utgifter i forbindelse med skade.

Forsikringsselskap: XL Catlin

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til AGS forsikring direkte og ikke til forbundet.

Fremgangsmåte:
Fyll ut skademeldingsskjema som du finner lenke til her: https://partner.agsforsikring.no/naif/

AGS Forsikring tar kontakt når skademeldingen er mottatt.

Telefon Skadesenter: 906 18 401

 

NIFs barneidrettsforsikring

Barn er inntil de fyller 13 år dekket av en skadeforsikring som NIF (Norges idrettsforbund) har tegnet hos Gjensidige. Denne gjelder alle barn som er medlem i et idrettslag i forbundet, eller deltar i aktivitet i regi av klubb eller forbund.
Mer informasjon på NIFs nettside, klikk her.

 

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring er en frivillig forsikringsmulighet som kommer i tillegg til lisens. Det er et tilbud man kan tegne direkte med AGS Forsikring og medfører altså da en ekstra kostnad utover vanlig lisens som tegnes gjennom klubben. Utvidet forsikring gir en større dekning som går frem av tabellen i dokumentet med forsikringsvilkår som man kan laste ned øverst på denne siden, og er gyldig i samme periode som standard lisensen man allerede har løst.

Utvidet forsikring tegnes hos AGS Forsikring. Send en mail til post@agsforsikring.no.
Oppgi følgende:
Fornavn og etternavn på lisensiert utøver
Adresse, postnummer og poststed
Klubb
Hvilken idrett det gjelder

Kostnad for utvidet forsikring varierer med hvilken idrett utøveren driver, og er per år:

Amerikansk fotball Cheerleading Disksport Lacrosse
Kr. 550 Kr. 350 Kr. 233 Kr. 565

Kostnaden blir fakturert direkte fra AGS forsikring.