MELD DIN SKADE

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til forsikringsselskapet direkte og ikke til forbundet.

 

Skade før 1. januar 2023:

Da melder du skade her til AGS forsikring: Trykk på knappen «Trykke her for å melde skade» og fyll ut skademeldingsskjema. (Skjemaet finner du også her http://agsasa.com/naif)

AGS Forsikring tar kontakt når skademeldingen er mottatt.

Telefon Skadesenter: 906 18 401

Skade etter 1. januar 2023:

Da melder du skade her til Gjensidige forsikring: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring. Se nettsiden til Gjensidige for mer informasjon.

Idrettens skadetelefon: 987 02 033. NB! Gjelder kun de med utvidet forsikring.

Hvordan registrere lisens?

Nytt i 2023: For Diskgolf, Ultimate og Amerikansk fotball registreres og betales lisens nå direkte i iSonen av den enkelte utøver:

Klikk HER for å kjøpe lisens for diskgolf 2024.

Klikk HER for å kjøpe lisens for ultimate.

Klikk HER for å kjøpe lisens for amerikansk fotball 2024.

Bruksanvisning – Betaling av egen Lisens Amerikansk Fotball.

For Cheer og Lacrosse registreres lisenser i SportsAdmin. Klubbene må registrere lisens for sine utøvere, og den sendes på mail til utøveren/foresatte med betalingsinformasjon. Det er derfor viktig at klubbene har oppdaterte og korrekte mailadresser på sine medlemmer.
For å få tilgang til å registrere lisens må man ha funksjon leder eller lisensansvarlig. Tilgang gis av idrettslagets leder.
Hvis det i idrettslaget har vært endring av leder, og det er problemer med å få tilgang til SportsAdmin – ta kontakt med den idrettskretsen klubben tilhører. Hvert fylke har sin idrettskrets, du finner oversikt her.

Informasjon om hvordan klubbene registrerer lisenser finnes på NIF-Digital sine infosider, klikk her.

Dersom utøveren har vært medlem av et idrettslag før, vil hen ha en bruker registrert i SportsAdmin allerede. Forsøk å søke vedkommende opp FØR det eventuelt opprettes en ny bruker – bruk gjerne navn i kombinasjon med fødselsdato for å søke dersom det er vanskelig å finne frem. Dersom utøveren aldri har vært medlem av noe idrettslag tidligere anbefaler vi at de selv lager bruker i MinIdrett. Da får de lagt inn navn og fødselsnummer selv, og klubbens lisensansvarlig kan søke vedkommende opp på vanlig måte.

Det er viktig når lisenser registreres, at det brukes fullt navn og riktig fødselsdato. Og at det samme gjøres ved påmeldinger til aktiviteter. Når vi i forbundet sjekker lisenser før deltagelse i serier og konkurranser, sjekker vi påmeldt navn mot navn registrert i SportsAdmin. Har man ikke samsvar mellom navn i SportsAdmin og påmeldt navn, kan man risikere at utøver blir nektet deltagelse pga. manglende lisens fordi vi ikke finner vedkommende i systemet.

Alle idrettene i NAIF har krav om betalt lisens for å kunne delta i organisert aktivitet. Forbundet anbefaler alle aktive å løse lisens da dette bidrar til økt aktivitetstilbud og gir også forsikringsdekning.
Lisens registreres av klubbene, og betalingsinformasjon sendes på mail til utøveren/foresatt. Lisensen er personlig og følger utøveren selv om han/hun skifter klubb i løpet av lisensperioden.
Utøvere kan på Minidrett se lisensen sin og finne betalingsinformasjon med KID-nummer.

 

 

Lisenstype Beskrivelse Beløp for 23/24 Alder
Amerikansk fotball konkurranselisens senior Seniorspillere fra det året man fyller 18 år. 1100 Født 31.12.2006 eller tidligere
Amerikansk fotball konkurranselisens junior 15-17 Juniorspillere 15-17 år. 750 1.1.2007-31.12.2009
Amerikansk fotball konkurranselisens junior 12-14 Juniorspillere 12-14 år. 550 1.1.2010-31.12.2012
Amerikansk fotball dommer Dommere. 600
Amerikansk fotball trener Trenere. 400
Amerikansk fotball stab Stab. 100
Amerikansk fotball flagg For alle som kun spiller flaggfotball. 100
Amerikansk fotball treningslisens senior (fom. året man fyller 18 år) Lisens for å delta i lokale konkurranser/turneringer, seniorspillere. 200 Født 31.12.2006 eller tidligere
Amerikansk fotball treningslisens junior 13-17 år Lisens for å delta i lokale konkurranser/turneringer, juniorspillere 13-17 år. 100 1.1.2007-fødselsdato i 2011
Cheerleading og Performance Cheer, sesonglisens for utøvere For alle utøvere som deltar på youth-, junior -eller seniorlag. Gjelder en hel sesong. Gyldig i sesongen 23/24 f.o.m. 1/9 t.o.m. 31/8, 12 mnd. 625
Cheerleading og Performance Cheer, vårlisens for utøvere For alle utøvere som deltar på youth-, junior -eller seniorlag. Gjelder vårsesongen 2024. Gyldig f.o.m. 1/4 t.o.m. 31/8, 5 mnd. 315
Cheerleading og Performance Cheer, sesonglisens for trenere For trenere. Gjelder en hel sesong. Gyldig i sesongen 23/24 f.o.m. 1/9 t.o.m. 31/8, 12 mnd. 195
Cheerleading og Performance Cheer, aktivitetsavgift for mini og peewee På klubbledersamlingen i oktober 2022 ble det vedtatt en gjeninnføring av den tidligere aktivitetslisensen for Mini og PeeWee f.o.m sesongen 23/24. Denne inntekten går direkte til utvikling av aktivitetstilbud for Mini og PeeWee.

Satsen er per registrerte utøver og klubben faktureres etter aktivitetstall fra idrettsregistreringen. Faktura sendes i 4. kvartal.

175
Lacrosse Senior, helårslisens F.o.m. året man fyller 20 år. Gyldig fra 1/1 til 31/12. 750 Født 31.12.2004 eller tidligere.
Lacrosse Junior, helårslisens T.o.m. året man fyller 19 år. Gyldig fra 1/1 til 31/12. 300 01.01.2005-31.12.2011.
Lacrosse Senior, vårsesong F.o.m. året man fyller 20 år. Kun gyldig for vårsesong fra 01/01 til 31/08. 450 Født 31.12.2004 eller tidligere.
Diskgolf breddelisens F.o.m. man fyller 13 år. Frivillig treningslisens som gir forsikring. Dekker også lokale konkurranser. Helårslisens fra 1/1 til 31/12. HUSK: for å oppgradere til konkurranselisens kan man betale mellomlegget – se mer informasjon lenger ned på denne siden, under «Utvidet forsikring eller oppgradere fra treningslisens til konkurranselisens». 50 Fra fødselsdato i 2011 og eldre.
Diskgolf konkurranselisens F.o.m. året man fyller 19 år. Obligatorisk til NC og NM. Helårslisens fra 1/1 til 31/12. HUSK: for å oppgradere fra breddelisens/treningslisens kan man betale mellomlegget – se mer informasjon lenger ned på denne siden, under «Utvidet forsikring eller oppgradere fra treningslisens til konkurranselisens». 250 Født 31.12.2005 eller tidligere
Diskgolf konkurranselisens junior T.o.m. året man fyller 18 år. Dekker trening og alle konkurranser, inkl. NC og NM. Helårslisens fra 1/1 til 31/12. 125 01.01.2006-31.12.2011
Ultimate konkurranselisens Alle uansett alder. Dekker trening og alle konkurranser. Obligatorisk til US og NM. Gyldig fra 1/7 til 30/6. Oppgrader til konkurranselisens ved å betale mellomlegget – se info nedenfor. 250

 

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring er en frivillig forsikringsmulighet som kommer i tillegg til standard lisens.
Utvidet forsikring gir en større dekning som går frem av tabellen i dokumentet med forsikringsvilkår som man finner under Dekning og forsikringsdokumenter, og er gyldig i samme periode som standard lisensen man allerede har løst. MERK: cheerleading og lacrosse har halvårslisenser som har en annen pris for utvidet forsikring/lisens.

Kostnad for utvidet forsikring varierer med hvilken idrett utøveren driver, og er per år:

Amerikansk fotball Cheerleading * Disksport Lacrosse *
Kr. 1160 Kr. 1160 // Kr. 580 Kr. 875 Kr. 1160

*Pris for utvidet for helårslisens // Pris for utvidet halvårslisens.

 

Utvidet forsikring kan tegnes på to ulike måter:

1. Man betaler det overskytende beløpet som utvidet forsikring koster for idretten utøveren driver, med samme KID-nummer og til samme kontonummer som man betalte til når man løste standard lisens.
2. Man kan oppgradere fra standard lisens til utvidet forsikring i Min idrett. Dette gjøres ved at man trykker seg frem til den aktive lisensen man allerede ligger inne med. Ved å åpne denne vil man få muligheten til å trykke på en knapp som spør om du ønsker å oppgradere til utvidet forsikring. Da blir det overskytende beløpet lagt i handlekurven og man gjennomfører betalingen på vanlig måte med kort.

 

Oppgradere lisens i iSonen – for amerikansk fotball og diskgolf:

Dette gjøres ved å kjøpe en lisenstype som heter «Oppgradering».

For eksempel, om man tidligere har kjøpt «Treningslisens senior» kan man kjøpe «Oppgradering fra treningslisens til konkurranselisens senior».

Oppgradere lisens i SportsAdmin:

Dersom man allerede har betalt treningslisens, kan man oppgradere til konkurranselisens ved å betale mellomlegget med samme KID-nummer og til samme kontonummer som man betalte til når man løste standard lisens for inneværende sesong. Lisenssystemet skal da skjønne at man ønsker å oppgradere, og registrere betaling på konkurranselisens.

Last ned forsikringsdokumenter her

 

For skader før 1. januar 2023:

NAIF Kollektivt Forsikringsbevis 2022 for Cheer
NAIF Kollektivt Forsikringsbevis 2022 for Disksport
NAIF – Kollektiv lisensforsikring for 2022 (Am.fotball og Lacrosse)

Les mer om idrettenes ulike lisenser under «Priser og perioder» litt lenger opp.

 

For skader etter 1. januar 2023:

Forsikringsvilkårene til Gjensidige finner du her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

Lisensforsikringen

NAIF har fra 1. januar 2023 avtale med Gjensidige på forsikring for idrettsskader. Grunnforsikringen dekker alle som har betalt sin lisens. I tillegg kan det tegnes en utvidet som gir større dekning. Se detaljer i forsikringsbevis og vilkår på nettsiden til Gjensidige: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring.

Forsikringen gjelder dekning av utgifter i forbindelse med skade.

Forsikringsselskap: Gjensidige

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til forsikringsselskapet direkte og ikke til forbundet.

 

NIFs barneidrettsforsikring

Barn er inntil de fyller 13 år dekket av en skadeforsikring som NIF (Norges idrettsforbund) har tegnet hos Gjensidige. Denne gjelder alle barn som er medlem i et idrettslag i forbundet, eller deltar i aktivitet i regi av klubb eller forbund.
Mer informasjon på NIFs nettside, klikk her.

 

Har du feilbetalt lisensen to (eller flere) ganger?

Da kan du søke om refusjon ved å fylle ut skjemaet du finner her: Dobbeltbetalt lisens (redigerbar pdf)

Pdf-en er redigerbar, og du kan derfor skrive direkte i denne ved å klikke på feltet der du vil fylle inn informasjonen.

Les om forsikringer for klubb under «Nyttig for klubbdrift» her.