Lurer du på hvordan du kan starte en ny klubb?

Her finner du en enkel oversikt over hvordan du går frem for å starte, og nederst kan du laste ned en trinnvis veileder samt støttedokumenter. Har du noen spørsmål råder vi deg til å ta kontakt med din idrettskrets.

Nye klubber meldes inn i NIF og NAIF gjennom den lokale idrettskretsen. 

Før man setter i gang arbeidet med å starte en ny klubb, anbefaler vi alle å undersøke om det finnes et fleridrettslag i nærheten som kan ønske å ta opp en ny idrett. Det er lettere å bli med i et eksisterende idrettslag enn å starte eget!

Kontakt nærliggende idrettslag.

Hvis de er interessert i å opprette en gruppe for din idrett i idrettslaget, er alt du trenger et vedtak på årsmøtet i klubben.

Med vedtak fra klubben om å opprette gruppe og melde seg inn i særforbundet kan det søkes om opptak i NAIF. Dette gjøres gjennom den gjeldende idrettskretsen.

Vennligst ta kontakt med din lokale idrettskrets for veiledning og hjelp med søknadsprosessen. Kontaktinfo til din lokale idrettskrets finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Initiativtaker(e) oppnevner en komité blant de interesserte og forbereder samt kaller inn til et konstituerende møte. For å danne et idrettslag må man være minst 10 personer over 15 år, dette er blant annet for å fylle alle de lovpålagte posisjonene i styret.

I 2020 ble det innført en prøveordning for forenklet tilknytning til norsk idrett ved bruk av en forenklet lovnorm. Prøveordningen er foreløpig gjeldende frem til Idrettstinget 2023. For å kunne benytte seg av dette gjelder en del krav, men alt i alt er dette en løsning for enklere drift av små idrettslag. Les mer på NIF sine nettsider her.

Når dette møtet er gjennomført kan det søkes om opptak i NIF og NAIF gjennom tilhørende idrettskrets – finn kontaktinformasjon her. Vær oppmerksom på at vedtatt lov, medlemsliste og protokoll fra stiftelsesmøtet må legges ved i søknaden.