Styret kan kontaktes på mail styret@amerikanskeidretter.no

President
Richard Vogt
90 68 56 38
richard.vogt@amerikanskeidretter.no
Visepresident
Øyvind Rein
91 58 46 26
Visepresident
Tone Linn Reed Solvang
92 64 20 39
Styremedlem
Bettina Rem Berglund
98 46 23 17
Styremedlem
Kjersti Grov
91 14 27 78
Styremedlem, ungdoms-representant
Katarina Staalesen
41 59 67 32
Varamedlem
Magnus Syversen
Varamedlem
Elisabeth Suhr
Seksjonsleder amerikansk fotball
Eyvin Nygard Sommerseth
47 82 29 98
Seksjonsleder cheerleading
Liv Brurberg Hansen
92 05 82 25
Seksjonsleder disksport
Stig Setså
47 08 60 07
Seksjonsleder lacrosse
Charlotte Støelen
97 18 00 74

NAIFs Ankeutvalg behandler anker på saker som er ferdigbehandlet i seksjonene for hver av idrettene. Anken skal sendes innen 2 uker etter at vedtak er fattet av seksjonsledelsen, og den sendes med utfyllende saksopplysninger på mail til ankeutvalg@amerikanskeidretter.no.
Ankeutvalget kan kun behandle saker som omhandler kamp- og konkurransereglement, jf. NIFs lov, §11-2.

Medlemmer: Anne Sofie Rolfsjord, Bård Strøm, Ingar Ballo Sandum, Sigrid Nestgaard Rød
Kontakt: ankeutvalg@amerikanskeidretter.no

For kontakt med valgkomiteen, send mail til leder Eirik Bossel: eirik.bossel@gmail.com

Eirik Bossel
Amerikansk fotball

Nina Marie Rimstad Hansen
Cheer

Espen Møkkelgjerd
Disksport

Kaja Spigseth
Lacrosse

Tor Inge With
Amerikansk fotball

Anja Lande Johnsen – leder
Cheer
anja.lande.johnsen@gmail.com

Kristian Vernegaard
Disksport

Marthe Aaserød
Lacrosse