Styret kan kontaktes på mail styret@amerikanskeidretter.no

President
Richard Vogt
90 68 56 38
richard.vogt@amerikanskeidretter.no
Visepresident
Katarina Staalesen
41 59 67 32
Visepresident
Elisabeth Suhr
93 86 07 48
Styremedlem
Øyvind Rein
91 58 46 26
Styremedlem
Natalie Beatrice Andreassen
40 45 70 88
Styremedlem
Ungdomsrepresentant
Karoline Stellander
40 76 47 35
Varamedlem
May Lis Jakobsen
Varamedlem
Stein-Roar Veberg
Seksjonsleder amerikansk fotball
Eyvin Nygard Sommerseth
47 82 29 98
Seksjonsleder cheerleading
Liv Brurberg Hansen
92 05 82 25
Seksjonsleder disksport
Haakon Laastad
91 61 12 69
Seksjonsleder lacrosse
Andrea Granerud
94 48 64 66

NAIFs Ankeutvalg behandler anker på saker som er ferdigbehandlet i seksjonene for hver av idrettene. Anken skal sendes innen 2 uker etter at vedtak er fattet av seksjonsledelsen, og den sendes med utfyllende saksopplysninger på mail til ankeutvalg@amerikanskeidretter.no.
Ankeutvalget kan kun behandle saker som omhandler kamp- og konkurransereglement, jf. NIFs lov, §11-2.

Medlemmer: Anne Sofie Rolfsjord, Bård Strøm, Frank Godager, Jensine Kristiansen
Kontakt: ankeutvalg@amerikanskeidretter.no

For kontakt med valgkomiteen, send mail til leder Hanne Holm-Lunder Markussen: galaxyhanne@gmail.com

Erlend Lien
Amerikansk fotball

Hanne Holm-Lunder Markussen
Cheer

Disksport

Line Marie Skonnord
Lacrosse

Kjersti Weimoth Sørensen
Amerikansk fotball
kjerstiws@hotmail.com

Andre Nesset (Leder)
Cheer
andre@i-s.no

Halvard Fauske Ekdahl
Disksport
hallvard.ekdahl@gmail.com