Styret kan kontaktes på mail styret@amerikanskeidretter.no

President
Richard Vogt
90 68 56 38
richard.vogt@amerikanskeidretter.no
Visepresident
Øyvind Rein
91 58 46 26
Visepresident
Chirsten Castberg
95 50 16 20
Styremedlem
Elisabeth Suhr
93 86 07 48
Styremedlem
Håkon Sommerset Kippernes
95 06 53 31
Styremedlem
Ungdomsrepresentant
Katarina Staalesen
41 59 67 32
Varamedlem
Kjersti Grov
Varamedlem
Asbjørn M. Johansen
Seksjonsleder amerikansk fotball
Eyvin Nygard Sommerseth
47 82 29 98
Seksjonsleder cheerleading
Liv Brurberg Hansen
92 05 82 25
Seksjonsleder disksport
Stig Setså
47 08 60 07
Seksjonsleder lacrosse
Charlotte Støelen
97 18 00 74

NAIFs Ankeutvalg behandler anker på saker som er ferdigbehandlet i seksjonene for hver av idrettene. Anken skal sendes innen 2 uker etter at vedtak er fattet av seksjonsledelsen, og den sendes med utfyllende saksopplysninger på mail til ankeutvalg@amerikanskeidretter.no.
Ankeutvalget kan kun behandle saker som omhandler kamp- og konkurransereglement, jf. NIFs lov, §11-2.

Medlemmer: Anne Sofie Rolfsjord, Bård Strøm, Ingar Ballo Sandum, Sigrid Nestgaard Rød
Kontakt: ankeutvalg@amerikanskeidretter.no

For kontakt med valgkomiteen, send mail til leder Eirik Bossel: eirik.bossel@gmail.com

Eirik Bossel
Amerikansk fotball

Hanne Holm-Lunder Markussen
Cheer

Aleksander Miljus 
Disksport

Line Marie Skonnord
Lacrosse

Tor Nordby
Amerikansk fotball
nordbytor@gmail.com

Thea Martine Samer
Cheer
thea.martine.samer@gmail.com

Halvard Fauske Ekdahl
Disksport
hallvard.ekdahl@gmail.com

Marthe Aaserød
Lacrosse
marthe-emilie@hotmail.com