Grunnutdanning

For å bli ny dommer i amerikansk fotball må man gjennom et grunnleggende kurs med en teoretisk prøve til slutt. Et grunnleggende kurs består av:

 • Et digitalt teorikurs. Dette gjøres på egen hånd, og er planlagt tilgjengelig fra midten av januar. Underveis får man digitale tester. Det digitale teorikurset må være bestått før man kommer til:
 • En praktisk samlingshelg. Alle kandidater samles for en praksishelg hvor man skal gjøre dommerrelaterte øvelser, og i tillegg litt klasseromsundervisning. Vanligvis er tidspunktene lørdag 10-18 og søndag 09-16.
  For høsten 2023 er denne praksishelgen 19.-20. august i Oslo (Jordal).
  Praksishelgen er bestått hvis man deltar begge dagene, og da er man klar for:
 • Teoretisk prøve (som man tar hjemme). Vanligvis 50 flervalgsoppgaver hvor man må ha minst 37 for bestått. Den slippes når praksishelgen er ferdig.
  For høsten 2023 blir prøveperioden 20.-27. august.

Når den teoretiske prøven er bestått, og man gjør Ren Utøver fra NIF, blir man lisensiert som dommer.

For de som skal på kurs er følgende viktig å tenke på:

 • Må kunne lese og forstå norsk og engelsk godt.
  Det digitale teorikurset, praksishelgen og teoriprøven er på norsk, men så å si all litteratur er på engelsk.
 • Bør inneha en grunnleggende forståelse for spillets gang.
  Det er mye man skal gjennom, og vi må forutsette noen grunnkunnskaper om spillet skal man komme seg gjennom dette.
 • Bør kjenne til litt av spillets regler, på nivå med en tilskuer interessert i sporten.

Påmelding gjøres vanligvis gjennom dommeransvarlig i klubb. Som dommer må man være medlem av en klubb. Spørsmål vedrørende påmelding gjøres vanligvis til dommeransvarlig.

Har du andre spørsmål rundt grunnutdanningen så ta gjerne kontakt med dommerutvalget på du@amerikanskfotball.com

Videre utdanning

For våren 2024 er ikke alt klart ennå. Planen nå er:

 • Det blir digitale vedlikeholdskurs for de som trenger det.
 • Det blir en Dommer- og trenerklinikk. Denne er åpen for alle dommere (og vil være påkrevd for noen). Dato og sted ikke fastsatt.
 • Videregående kurs (eller noe lignende): Ikke fastsatt.
 • Videregående prøveperiode: Ikke fastsatt.

Sertifiseringsnivåer og læreplaner

Dommersystemet er under endring, og første steg i et nytt system innføres 2023, og andre steg i 2024. Alle detaljer er ikke på plass ennå. Når dette kommer på plass vil førende dokumenter bli tilgjengelig her. Inntil da ligger de gamle her:

Sertifiseringsnivåer og krav for dommere

Læreplan for grunnleggende dommerkurs 

Læreplan for videregående dommerkurs

Læreplan eliteseminar for dommere

Læreplan for vedlikeholdskurs for dommere

Hver klubb skal ha en dommeransvarlig. Denne er klubbens kontaktperson for alt som har med dømming å gjøre. Dommeransvarlig plikter å sørge for at det stiller korrekt antall dommere til å kampen, dersom klubben har dommeransvar i en kamp. Vedkommende sørger for å videreformidle all informasjon som sendes fra forbundet til klubbens dommere, dette gjelder også alt som publiseres på dommersidene på nettet.
Dommeransvarlig sørger for at det meldes på tilstrekkelig antall deltgare fra klubben til dommerkurs, og skal ivareta en oppdatert kontaktliste til sine dommere i klubben.

Nyttige nedlastinger:

Dommeransvarligguide

 Klubb

Dommeransvarlig

Mail

Mobil

 Aalesund Phoenix Emil Hagen  emilhagen2@gmail.com 93 00 71 09
 Bardu Wolverines Espen K. Wennerberg  espen65@gmail.com 40 10 58 32
 Bergen Storm Kaj Hopland  kajhopla@gmail.com 98 29 84 59
 BVH Ironmen Jørgen Klausen  mrjklausen@gmail.com 95 77 35 49
 Drammen Warriors Bent A. Jacobsen dommer.bentandreasjacobsen@gmail.com 48 43 82 87
 Eidsvoll 1814s Kris Ceballos ceballos1989@gmail.com 97 00 11 36
 Fredrikstad Kings Magnys N. Syversen  msyversen@fredrikstadkings.no 47 94 87 84
 Gjøvik Swans Julie Heiberg julie.heiberg@hotmail.com 47 07 09 47
 Haugesund Hurricanes Nancy Vikra post@hurricanes.no 91 86 49 14
 Kolbotn Hunters Daniel Fodnes  daniel.hf.93@gmail.com 40 46 79 90
 Kristiansand Gladiators Ole Kristian Hovden  olehovden@gmail.com 94 18 84 43
 Lillestrøm Starfighters Patrik Karlsson  patrik.karlsson88@hotmail.se 40 64 43 31
 Lura Bulls
 Nidaros Domers  Didrik Leganger  didrik.leganger@gmail.com 95 83 25 78
 Oslo Vikings Nicolay Aslaksen  nicolay.aslaksen@gmail.com 95 17 81 12
 Sand Falcons Isak Vetle Isaksen isaki96@outlook.com 46 84 38 87
 Sarpsborg – Olavs Menn Paal Olav Lislerud paal-olav.lislerud@sarpsborg.com 69 10 85 70
 Tromsø Trailblazers Eyvin N. Sommerseth eyvin.sommerseth@gmail.com 47 82 29 98
 Tønsberg Raiders Mads Furuseth mfuruseth@gmail.com 40 46 73 52
 Vålerenga Trolls Anette Bach Brenders  abbrenders@gmail.com 99 74 99 44
 Åsane Seahawks Benjamin C. Kvalnes benjaminkvalnes@gmail.com 95 44 29 47

 

Dommerutvalget (DU) jobber med alle dommersaker, så som dommerkurs, tester, lisensiering, dommerteknikk og regeltolkninger. DU er også det organ som sammenstiller forslag til endringer i spillereglene. DU er høringsinstans for endringer i kampreglementet, men det er reglementskomiteen (ikke DU) som utarbeider KR.

DU kontaktes på mail: du@amerikanskfotball.com

Medlemmer i DU:

Paal Olav Lislerud

Eivind Høiseth-Gilje

Anette Bach Brenders

 

Det anbefales sterkt at NAIFs dommere i amerikansk fotball er medlem av våre to Facebook-grupper: NAF-dommere og NAF-dommere-ressurser.