Ettersom vi antar det fortsatt vil være restriksjoner på reise og hvor mange man kan samle fysisk i starten av 2021, og gitt det vi vet om serieoppsett for 2021 har forbundet og Dommerutvalget bestemt av vi gjør en del endringer i forhold til det som har vært vanlig kurs-, prøve- og sertifiseringsplan.
Alle som var sertifisert som dommere i 2021 beholder sin sertifisering i første del av 2021 sesongen, gitt at man består den grunnleggende prøven i slutten av februar.
Videregående prøve avholdes først i midten av April. De som har hatt A/B sertifisering i 2020 og ønsker å beholde denne fra og med mai, eller som kvalifiserer til å rykke opp til B eller A lisens, må bestå den videregående prøven når den avholdes.
Kurs og prøveplanen for 2021:
20-21 Februar Digital Dommerclinic
22-28 Februar Grunnleggende prøve (for alle)
10-11 April Digital samling Videregående kurs
12-18 April Videregående prøve
14-15 August Grunnkurs Praksis. Flyttet fra 12-13 Juni pga smittevernsrestriksjoner.
14-20 Juni Grunnleggende prøve (nye dommere) alternativt 16-22 august.
Påmelding til grunnkurs kan gjøres her.
Pris på Grunnkurs: 750 kr ikke bestått kurs og prøve, 400 kr ved bestått kurs og prøve.
I tillegg til det som står i planen vil det legges ut e-læringsmoduler for Videregående kurs og Grunnkurs minst 6 uker før henholdsvis den digitale samlingen for VK og praksishelgen for GK. E-læringen er selvstudium som skal gjennomføres før samlingene.
Det vil også bli satt opp noen korte oppfriskningssesjoner som for de som ikke vil delta på videregående kurs eller clinic. Disse vil vi sette opp på ulike datoer slik at de fleste skal klare å finne en dato som passer.
Minner også om at vi allerede har vedtatt at alle krav til kamper i 2020 for å beholde sertifiseringsnivået i 2021 er strøket slik at ingen risikerer å «rykke ned» som følge av at man ikke fikk, eller kunne dømme nok i 2020.

Når dere skal velge ut kursdeltakere er det viktig at de

–  Må kunne lese engelsk godt.

–  Innehar en grunnleggende forståelse av spillets gang

–  Bør ha en grunnleggende forståelse av spillets regler

Sertifiseringsnivåer og krav for dommere

Læreplan for grunnleggende dommerkurs 

Læreplan for videregående dommerkurs

Læreplan eliteseminar for dommere

Læreplan for vedlikeholdskurs for dommere

Hver klubb skal ha en dommeransvarlig. Denne er klubbens kontaktperson for alt som har med dømming å gjøre. Dommeransvarlig plikter å sørge for at det stiller korrekt antall dommere til å kampen, dersom klubben har dommeransvar i en kamp. Vedkommende sørger for å videreformidle all informasjon som sendes fra forbundet til klubbens dommere, dette gjelder også alt som publiseres på dommersidene på nettet.
Dommeransvarlig sørger for at det meldes på tilstrekkelig antall deltgare fra klubben til dommerkurs, og skal ivareta en oppdatert kontaktliste til sine dommere i klubben.

Nyttige nedlastinger:

Dommeransvarligguide

 Klubb

Dommeransvarlig

Mail

Mobil

 Aalesund Phoenix Emil Hagen  emilhagen2@gmail.com 93 00 71 09
 Bardu Wolverines Espen K. Wennerberg  espen65@gmail.com 40 10 58 32
 Bergen Storm Kaj Hopland  kajhopla@gmail.com 98 29 84 59
 BVH Ironmen Jørgen Klausen  mrjklausen@gmail.com 95 77 35 49
 Drammen Warriors Bent A. Jacobsen dommer.bentandreasjacobsen@gmail.com 48 43 82 87
 Eidsvoll 1814s Kris Ceballos ceballos1989@gmail.com 97 00 11 36
 Fredrikstad Kings Magnys N. Syversen  msyversen@fredrikstadkings.no 47 94 87 84
 Gjøvik Swans Julie Heiberg julie.heiberg@hotmail.com 47 07 09 47
 Haugesund Hurricanes Nancy Vikra post@hurricanes.no 91 86 49 14
 Kolbotn Hunters Daniel Fodnes  daniel.hf.93@gmail.com 40 46 79 90
 Kristiansand Gladiators Ole Kristian Hovden  olehovden@gmail.com 94 18 84 43
 Lillestrøm Starfighters Patrik Karlsson  patrik.karlsson88@hotmail.se 40 64 43 31
 Lura Bulls
 Nidaros Domers  Didrik Leganger  didrik.leganger@gmail.com 95 83 25 78
 Oslo Vikings Nicolay Aslaksen  nicolay.aslaksen@gmail.com 95 17 81 12
 Sand Falcons Isak Vetle Isaksen isaki96@outlook.com 46 84 38 87
 Sarpsborg – Olavs Menn Paal Olav Lislerud paal-olav.lislerud@sarpsborg.com 69 10 85 70
 Tromsø Trailblazers Eyvin N. Sommerseth eyvin.sommerseth@gmail.com 47 82 29 98
 Tønsberg Raiders Mads Furuseth mfuruseth@gmail.com 40 46 73 52
 Vålerenga Trolls Anette Bach Brenders  abbrenders@gmail.com 99 74 99 44
 Åsane Seahawks Benjamin C. Kvalnes benjaminkvalnes@gmail.com 95 44 29 47

 

Dommerutvalget (DU) jobber med alle dommersaker, så som dommerkurs, tester, lisensiering, dommerteknikk og regeltolkninger. DU er også det organ som sammenstiller forslag til endringer i spillereglene. DU er høringsinstans for endringer i kampreglementet, men det er reglementskomiteen (ikke DU) som utarbeider KR.

DU kontaktes på mail: du@amerikanskfotball.com

Medlemmer i DU:

Anders Wallacher Haukås
Eivind Høiseth-Gilje
Gaute Oliver Thu Tesli
Agon Mazrekaj

Det anbefales sterkt at NAIFs dommere i amerikansk fotball er medlem av våre to Facebook-grupper: NAF-dommere og NAF-dommere-ressurser.