Overgangen mellom norske klubber må registreres innen 15.september for inneværende
konkurransesesong.
I spesielle tilfeller kan dispensasjon gis av seksjonsledelsen.
Ingen spiller kan delta for to forskjellige klubber i samme serie/sesong eller konkurranse.

Overgangsskjema