Vi forholder oss til enhver tid til retningslinjer fra sentrale myndigheter, Helsedirektoratet, FHI, og NIF, og vil oppdatere informasjon om våre arrangementer fortløpende.

Se relevante retningslinjer her:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet 

FHI: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

NIF: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Aktuelt: Koronavirus