Viktig informasjon vedrørende ekstra bevilgning til idretten!