Forsikringen i utøverlisensen gjelder også ved egentrening! – Norges Amerikanske Idretters Forbund

Forsikringen i utøverlisensen gjelder også ved egentrening!