De uvurderlige – frivillige

Norsk idrett er bygget av frivillighet og overlever på frivillighet. Derfor er det viktig at vi er gode på å inkludere og engasjere frivillige. Det trenger ikke bare være foreldre som bidrar for å holde klubbene i gang, mange av de aktive i idretten er voksne, så med litt ekstra innsats kan vi nå langt. De frivillige er uvurderlige i idretten og dersom flere bidrar, blir det enklere for alle.

Det er ikke alltid så lett å engasjere seg hvis ikke man helt vet hva det innebærer. Gode beskrivelser av roller, ansvar og oppgaver i klubben kan gjøre at man lettere får med seg flere frivillige, spesielt for de som ikke har så mye erfaring med idretten fra før.

Det er enkelt å be noen om å organisere et foreldremøte, men enda enklere å få noen til å si ja dersom man har et infoskriv som gir nyttig informasjon om det bare innebærer å legge en tekst ut i en facebookgruppe, eller om man også må booke møtelokaler, ta påmelding og bestille pizza.

 

Det å jobbe med frivillige er ikke alltid like enkelt, spesielt etter pandemien merker flere at det er utfordrende å rekruttere nye frivillige. NIF jobbet i 2022 med en kampanje som skal inspirere flere til å engasjere seg i idretten, for det er så mange fordeler ved å ta del. Å føle at man er en del av noe større, noe som gir glede og vennskap, det er ganske unikt. Gjennom frivillig innsats i idretten kan man være med på utrolig mye gøy selv, samtidig som man kan være med på å skape trygge rom der barn og unge kan føle mestring og idrettsglede. Engasjement i frivillig arbeid gir også mulighet til å lære og skaffe nyttig erfaring for andre områder av livet, og det ser fint ut på CVen.

Noe av det viktigste man kan gjøre er å gjøre noe – man skal ikke måtte gi alt man har for at ting skal gå rundt, og man må ikke bli styreleder for å bidra. Her kan klubbene legge til rette for frivillighet ved å gjøre det enkelt å bidra med litt.

 

Det er ikke alltid så lett å engasjere seg hvis man føler man må bidra mer enn man har tid eller lyst til. Mange klubber har god erfaring med å dele opp større oppgaver slik at flere kan bidra med mindre ting.

Å ha ansvaret for kiosken trenger ikke å bety at man må gjøre alt – kanskje man bare er person X som planlegger og organiserer, mens person A lager vaffelrøre, person B steker vaflene, person C kommer med kake, person D lager og printer plakater med priser, person E er selger og person F hjelper til med å rydde opp.

 

Les mer om De uvurderlige og bli inspirert av frivillige forbilder her:

Idrettsforeldre

Foreldre er en viktig ressurs i barne- og ungdomsidretten, og generelt engasjement i støtteapparatet er en viktig nøkkel for å få idrettslagene i Norge til å gå rundt. Selv med de beste intensjoner kan engasjement på vegne av egne og andres barn føre til negative konsekvenser, og som idrettslag kan det derfor være hensiktsmessig med uttalte retningslinjer for foreldre.

En fin måte å utarbeide retningslinjer for foreldre i klubben, kan være å involvere foreldrene selv i arbeidet. Mange idrettslag har gode erfaringer med å legge frem utfordringen på et foreldremøte og be om innspill til et slikt tiltak. Dermed følger mer eierskap og forpliktelse til reglene, og det kan være lettere å kommunisere rundt eventuelle brudd på disse i etterkant.

Det finnes også flere gode eksempler på etablerte retningslinjer. Her kan vi vise til Olympiatoppen sin «Foreldreguide», som er utviklet for akkurat disse situasjonene. Ved ni anbefalinger gis det råd om hvordan foreldre kan bidra i barns idrettsmiljø på en positiv måte. «Foreldreguiden» er bygget opp rundt verdiene glede, helse, fellesskap og fair play, og underbygger det at foreldre er betydningsfulle for barn og unge sin trivsel i idretten.

Her kan du laste Olympiatoppens foreldreguide og lese mer om den:

Her kan du laste ned NAIF «Vær en god idrettsforelder» – vårt forslag til foreldreguide. Dette dokumentet kan for eksempel deles i facebookgruppa for foreldre, legges ut på klubbens nettside eller printes ut og henges opp i hallen, ved banen, i klubbhuset eller på styrerommet:

Kort oppsummert sier Olympiatoppen sin «Foreldreguide» følgende:

 1. La barn og unge velge idrett selv, men gi gjerne råd og informasjon underveis i prosessen.
 2. Du er en rollemodell – ved at du er fysisk aktiv, samarbeidsvillig og positiv, kan du vise vei for egne og andres barn.
 3. Barn modnes i ulik alder – derfor kan barn på samme alder være på ulike nivåer, både fysisk og mentalt. Dette er det greit å være bevisst på.
 4. Legg vekt på idrettsglede og venner når det er snakk om idrettslig aktivitet.
 5. Gi ros når barn viser god innsats og ferdighetsutvikling. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.
 6. Bidra til å skape gode relasjoner med andre – heie på og rose andre barn, og andre lag.
 7. Støtt og stol på treneren – særlig foran barna. Diskusjoner kan tas opp på en ok måte utenom trening og konkurranse.
 8. Vis god sportsånd og respekter regler. Respekter dommeren og dommeravgjørelser, og følg arrangørens retningslinjer.
 9. Du kan bidra best ved samarbeid og støtte til idrettsmiljøet.

Andre viktige punkter:

 • Vær deltakende – møt opp på trening og kamper, dette er noe barn og unge ofte ønsker.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og fair play.
 • Vær positiv og oppmuntrende i motgang, såvel som medgang. Ikke by på kritikk.
 • Motiver barna til å være positive på trening.
 • Vis respekt for klubben og arbeidet som gjøres, tilby din hjelp.
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.
 • Husk at det ikke er du som spiller/er aktiv utøver, det er barnet ditt. Læring, trivsel og mestring for barna er det som gjelder.
 • Det er frivillig å være medlem av klubben, men som medlem skal man følge våre regler.
 • Hjelp barnet ditt med å takle både medgang og motgang.