Overgangsperioder

Cheerleading: Ett overgangsvindu – 1. august til midnatt 30. september.
Performance cheer: To overgangsvinduer – 1. august til midnatt 30. september og 1. januar til midnatt 31. januar.

 

Overgangsskjema