Utdanningstilbudet i idretten er bredt og variert. NAIF arrangerer en rekke egne idrettslige kurs i løpet av året, i tillegg finnes det et godt kurstilbud i idrettsorganisasjonen for øvrig.

KURS I KRETS OG PÅ NETT

Kurs som tilbys av de lokale idrettskretsene er for det meste relatert til drift av klubb, men det kjøres også andre generelle kurs i kretsene. Disse avholdes sentralt eller i klubb – hvilke kurs som er tilgjengelige varierer fra krets til krets, men idrettskretsene kan formidle kontakt dersom ønsket kurs ikke er tilgjengelig i gjeldende krets. NIF har også utarbeidet flere sportslige og administrative kurs på nett, såkalte ekurs. Se mer informasjon under «Kurs og utdanning» her.

 

KURS FOR DISKSPORT

NIF TRENERATTEST

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Hva er trenerattesten?

Trenerattesten er en digital løsning som fungerer godt på både desktop og mobil. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. En versjon for trenere i voksenidretten planlegges lansert sommeren 2022.

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere. Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine.

Trenerattesten gir også idrettslaget full oversikt over hvem som har fullført trenerattest og fremvist politiattest. Ansvarlig i idrettslaget kan logge seg inn og få opp en enkel statistikk over idrettslagets aktive trenere.

Obligatorisk i norsk idrett og krav i NAIF

På Idrettstinget i 2021 vedtok NIF at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Klubbene må selv sikre at sine trenere har godkjent trenerattest. Det vil si at idrettslaget selv må inn for å godkjenne trenere tilknyttet sin klubb – les mer om dette i «Brukerveiledning for idrettslaget» under «Trenger du hjelp?» litt lenger ned på denne siden.

F.o.m. 1.august 2021 må trenere som skal delta på kurs i regi av NAIF ha godkjent trenerattest. Trenere må også ha godkjent trenerattest for å kunne meldes på til de offisielle konkurransene i NAIF.

Hvordan tar jeg trenerattesten?

 • Gå inn på https://trener.nif.no og logg deg inn med «MinIdrett» brukeren din.
 • Velg mellom attest for barn, ungdom og voksne. Du kan også ta alle.
 • Gjennomgangen tar ca. 10-20 minutter.

Trenger du hjelp?

Brukerveiledning for trenere: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-trenere/

Brukerveiledning for idrettslaget: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-idrettslaget/

 

Les mer om trenerattesten her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

TRENERLØYPA – TRENER 1

Trener 1 er første trinnet i Norges Idrettsforbunds trenerløype. Målet med kurset er å gjøre treneren i stand til å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø, utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper og å gi en innlæring i grunnleggende tekniske ferdigheter.

Trener 1 er et kurs som passer for aktivitetsledere, aktive og tidligere utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå.

 

Innholdet er oppbygd rundt ulike emner for å nå kompetansemålene.

Hovedemner:

 • Idretten i Norge
 • Din trenerfilosofi
 • Den coachende trener
 • Motivasjon (læringsmiljø)
 • Idrett uten skader
 • Treningsplanlegging
 • En treners ansvar i klubben
 • Vekst, modning og utvikling hos barn og unge
 • Kommunikasjon og tilbakemelding
 • Fra grunnleggende bevegelser til grunnleggende ferdigheter
 • Trenerpraksis

E-læring fra NIF:

 • Trenerrollen
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Idrettsernæring
 • Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Aldersrelatert trening
 • Ren utøver – Antidoping

Trener 1 inneholder 45 timer med teori. Fordelt på:

 • 28 undervisningstimer i forbindelse med kurssamlingene
 • 15 timer med e-læring

Vi inviterer årlig til Juniorsamling for ungdom (13-20) fra hele Norge. Her ønsker vi å ha fokus på trening og treningsmetoder for både diskgolf og ultimate. Dyktige instruktører bidrar til det som blir en sosial og lærerik helg.

Vi forsøker å organisere ulike treninger utendørs og innendørs hele helgen. Her satser vi på både kasttekniske øvelser, diskgolf, ultimate, m.m.

Hele denne helgen er selvfølgelig fri for alkohol, røyk og snus.

Skadefri er et øvelsesprogram skreddersydd for å forebygge skader blant spillere i disksport. NAIF har utarbeidet øvelsesprogrammet i samarbeid med Senter for idrettskadeforskning tilknyttet NIH, fagpersoner tilknyttet forbundet og det er et verktøy som vil bidra med økt kunnskap om grunnleggende trening. Fysisk trening tilrettelagt for våre idretter vil både forhindre skader på langt sikt, og også ha en positiv innvirkning etter hvert som den tekniske vanskelighetsgraden øker. Programmet kan både brukes for å trene riktig slik at skader unngås, og i rehabilitering av idrettsskader. Forbundet ønsker at våre trenere skal bruke dette i sitt daglige virke, når de planlegger treningsøkter og oppvarming.

Skadefri består av hjemmesiden skadefri.no, apper til smarttelefoner og trykksaker du kan laste ned og skrive ut. Du finner hjemmesiden til Skadefri for disksport her.

Forbundets prosjektleder for Skadefri er Daniela Ohnstad.