Hva er CheerStart?

CheerStart er et treningskonsept som tar for seg elementene i cheerleading, uten at det trenger å ende opp i en koreografert rutine til en konkurranse. Med CheerStart tilbyr vi en enkel innføring i cheerleading og performance cheer!

CheerStart består foreløpig av 38 aktivitetskort fordelt på 5 ulike kategorier som hver seg inneholder ulike elementer fra en typisk cheer-trening. Konseptet kan brukes som en ferdig «pakke» for å bygge opp en trening, eller som inspirasjon og motivasjon til deler av treningen. CheerStart skal gjøre cheerleading lett tilgjengelig for BÅDE trener og utøver, og også for de som ikke har kjennskap til idretten fra før!

 

 

CheerStart er basert på konseptet Cheersport som er utviklet av det danske cheerleadingforbundet DAFF, og de har gitt oss tillatelse til å bruke det i Norge. Vi har nå oversatt materialet og tilpasset det til bruk for norske cheerklubber. På sikt vil vi også bygge videre på konseptet med flere aktivitetskort og elementer fra både cheerleading og performance cheer, samt grunnleggende fysisk trening.

 

Hvorfor CheerStart?

Cheerleading som idrett kan virke komplisert og vanskelig å komme i gang med, da det er mye regler og elementer man må forholde seg til. Samtidig ser vi at rekruttering av nye trenere også er en utfordring hos mange. CheerStart konseptet gjør det lettere å være trener, da det er konkrete aktiviteter og øvelser som treneren kan holde seg til under hele treningen. Vi ser også stadig flere idrettslag med andre idretter som ønsker å tilby cheerleading, men som ikke selv har erfaring fra idretten. I disse tilfellene er det ofte foreldre, søsken eller trenere fra andre idretter som ønsker å starte opp et cheer-lag. Her kan CheerStart konseptet være et svært nyttig verktøy for å komme i gang.

Konseptet passer også godt til gymlærere og aktivitetsledere som ønsker å gjøre noe nytt i gymtimen eller fysisk aktivitet-timer. CheerStart begynner helt på laveste nivå, og det er ingen krav til forkunnskaper hos de som deltar i aktiviteten.

 

 

Tilbakemeldinger?

Flere eksisterende klubber og grupper har allerede tatt i bruk konseptet og responsen har vært veldig god. Aktivitetskortene er blitt brukt i treningsaktivitet gjennom hele høsten, og inspirerer utøverne selv til å jobbe med basiselementer før man går videre til vanskeligere elementer i alle deler av treningen.

Har du tilbakemeldinger, ønsker eller innspill? Ta kontakt med oss 🙂

Dersom du eller din klubb er interessert i aktivitetskortene til CheerStart, send oss en mail på naif@amerikanskeidretter.no. Kortene er gratis og sendes per post.