Seksjonsledelse, NAIF Lacrosse 
Charlotte Støelen Leder leder@naiflacrosse.no
Haakon Klausen Nestleder  haaklaus@gmail.com
Roller, NAIF Lacrosse
Charlotte Støelen Leder leder@naiflacrosse.no 971 80 074
Haakon Klausen Nestleder leder@naiflacrosse.no 934 00 727
Martin Mejlænder-Larsen Serie -og NM-ansvarlig nm@naiflacrosse.no 908 70 545
Sven Keizer Dommergeneral, RIC dommer@naiflacrosse.no 451 43 446
Jo Hylje Rasmussen Leder, Landslag (herrer) johrasmussen@hotmail.com 483 08 369
 Håkon Torp Bugge  Administrasjonskonsulent hakontorp.bugge@nif.idrett.no 916 08 709
 Nadja Olsen  Økonomi, fakturaspørsmål okonomi@amerikanskeidretter.no 415 45 895