Nasjonale overganger

 Overgangsskjema

Reglene for overgang mellom medlemsklubber i forbundet står i KR kapittel 5:
§ 5-3 Overgangsperiode

1. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 1. desember for spillere som skal delta i seniorserie i neste konkurransesesong.

2. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 15. februar for spillere som skal delta i Dameserien, U‐19‐serien eller U15‐serien i inneværende konkurransesesong.

3. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 1. desember for spillere som skal delta i U‐17‐serien i neste konkurransesesong.

4. Overganger etter disse frister kan kun godkjennes av SU etter søknad. SU plikter å innhente uttalelse fra spiller, avgivende klubb og mottagende klubb.

5. Ingen spiller kan delta for to forskjellige lag i samme serie eller konkurranse.

 

Internasjonale overganger

Ta kontakt med forbundskontoret, ved Tone Sparby.

IFAF International Transfer Card