Nasjonale overganger

 Overgangsskjema

Reglene for overgang mellom medlemsklubber i forbundet står i KR kapittel 5:
§ 5-3 Overgangsperiode

  1. Følgende overgangsperioder eksisterer i løpet av sesong:
    1. Fri overgangsperiode mellom 10. november og 31. desember for alle serier
    2. Betinget overgangsperiode mellom 15. juli og 10. august der spillere kan søke SU om overgang dersom spilleren har flyttet over en slik distanse at videre spill for klubben spilleren er registrert hos ikke lenger er gjennomførbart.
  2. Overganger etter frist fastsatt i §5-3-1 kan kun godkjennes av SU etter søknad. SU plikter å innhente uttalelse fra spiller, avgivende klubb og mottagende klubb.
  3. Ingen spiller kan delta for to forskjellige lag i samme serie eller konkurranse, med unntak gitt med innvilget overgang nevnt i §5-3-1b

Internasjonale overganger

Ta kontakt med forbundskontoret, ved Tone Sparby.

IFAF International Transfer Card