Nasjonale overganger og utlån

Fra 01.01.2024 er det nye regler for nasjonale overganger.
Disse er beskrevet i KR 2024 kapittel 4 Overganger og utlån. KR 2024 finnes her.
Det viktigste er oppsummert nedenfor:

 • Enhver spiller, trener eller dommer kan fritt ta overgang eller utlån fra en klubb til en
  annen, så lenge vedkommende ikke har uoppgjorte forpliktelser og/eller økonomiske
  krav i avgivende klubb og mottakende klubb godkjenner overgangen.
 • Fra dato med krav til betaling av serieavgift og frem til siste serie- eller
  eventuelle sluttspillkamp i serien er spilt, kan en avgivende klubb nekte overgang eller
  utlån uten videre grunn.
 • En spiller som spiller for et lag som kun har aktivitet i studentkamper kan fritt gå på utlån
  til et lag i seriesystemet, én gang per år, og fortsatt være aktiv spiller for sitt studentlag.
 • En spiller kan maksimalt gjennomføre to overganger per år.
 • For at en overgang skal kunne godkjennes må NIFs lov om Medlemskap i idrettslag
  være oppfylt.
 • En spiller, trener eller dommer som ikke løste lisens i en klubb foregående og
  inneværende konkurransesesong kan fritt melde seg inn i en ny klubb.
Overganger:

Nasjonale overganger fra 01.01.2024 gjøres digitalt her.

Utlån:

Nasjonale utlån (midlertidige overganger) fra 01.01.2024 gjøres digitalt her.

Internasjonale overganger

For internasjonale overganger, se KR 2024 kapittel 4-2.

IFAF International Transfer Card

Oversikt over ikke-hjemlige og importerte spillere, karantener (senior), og spilleberettigelse NM-sluttspill senior.

Oppdatert 18.03.2024.