Nasjonale overganger

 Overgangsskjema

Reglene for overgang mellom medlemsklubber i forbundet står i KR kapittel 5:
§ 5-3 Overgangsperiode
1. Overgangsperiode for spillere som går mellom Norske klubber er mellom 10. november og 15. januar. Dette gjelder alle serier.

a. Unntak gjelder for spillere som flytter distanser, slik at det er urimelig for spiller å representere moderklubb. Spillere som flytter over distanse, kan i perioden 15. juli til 10. august søke SU om overgang.

b. Unntak gjelder for spillere som skal delta i U14 9’ serie på høsten. Disse spillerne kan fritt melde overgang frem til 1. juli.

2. Overganger etter frist fastsatt i §5-3-1 kan kun godkjennes av SU etter søknad. SU plikter å innhente uttalelse fra spiller, avgivende klubb og mottagende klubb.

3. Ingen spiller kan delta for to forskjellige lag i samme serie eller konkurranse, med unntak gitt med innvilget overgang nevnt i §5-3-1a.

 

Internasjonale overganger

Ta kontakt med forbundskontoret, ved Tone Sparby.

IFAF International Transfer Card