Oversikt Seksjonsledelse, utvalg og arbeidsgrupper i amerikansk fotball

Seksjonsledelsen

Bård Strøm Seksjonsleder 982 64 398
Vemund Rimstad Johansen  Nestleder 404 78 451

Seksjonsledelsen – sl@amerikanskfotball.com

Serieutvalget/Serieadministrasjonen – su@amerikanskfotball.com

Dommerutvalget – du@amerikanskfotball.com

Utvikling – Jørgen Benestad-Johansen 

E-post: jbj@nif.idrett.no

Mobil:  909 90 809

Klubbutvikling – Travis Cornwell

E-post: travislee.cornwell@nif.idrett.no

Mobil: 468 13 438

Dommerlogistikkansvarlig
Kontaktpunkt for dommere og kampansvarlige i forbindelse med dommerrelaterte saker på kampavvikling.
E-post: tht@nif.idrett.no Mobil: 957 24 857

Ansatte
Kontaktinformasjon til kontoret finner du her.