Eyvin Nygaard Sommerseth Seksjonsleder eyvin.sommerseth@amerikanskfotball.com  478 22 998
Edvin Jenssen  Nestleder  edvinjenssen@outlook.com  920 22 970

Serieutvalget
Kontaktes på fellesmail su@amerikanskfotball.com

Dommer- og regelutvalget
Kontaktes på fellesmail du@amerikanskfotball.com

Dommerlogistikkansvarlig
Kontaktpunkt for dommere og kampansvarlige i forbindelse med dommerrelaterte saker på kampavvikling.
Mail: eivind@amerikanskfotball.com Mobil: 90 76 55 17

Ansatte
Kontaktinformasjon til kontoret finner du her.