Oversikt Seksjonsledelse, utvalg og arbeidsgrupper i amerikansk fotball 2020

Seksjonsledelsen

Eyvin Nygaard Sommerseth Seksjonsleder eyvin.sommerseth@amerikanskfotball.com  478 22 998
Edvin Jenssen  Nestleder  edvinjenssen@outlook.com  920 22 970

Serieutvalget – su@amerikanskfotball.com
Dommerutvalget – du@amerikanskfotball.com
Sportslig Utviklingsutvalg – s2u@amerikanskfotball.com
Arbeidsgruppe for Spillerutvikling og Landslag – spillerutvikling@amerikanskfotball.com
Arbeidsgruppe for Trenerutvikling – tu@amerikanskfotball.com
Arbeidsgruppe for Damefotball – damer@amerikanskfotball.com
Arbeidsgruppe for Jamborees – jamborees@amerikanskfotball.com
Arbeidsgruppe for Turnering/Lavterskel – turnering@amerikanskfotball.com

Fullstendig oversikt over hvem som sitter i ulike utvalg og arbeidsgrupper.

Dommerlogistikkansvarlig
Kontaktpunkt for dommere og kampansvarlige i forbindelse med dommerrelaterte saker på kampavvikling.
Mail: eivind@amerikanskfotball.com Mobil: 90 76 55 17

Ansatte
Kontaktinformasjon til kontoret finner du her.