Utdanningstilbudet i idretten er bredt og variert. NAIF arrangerer en rekke egne idrettslige kurs i løpet av året, i tillegg finnes det et godt kurstilbud i idrettsorganisasjonen for øvrig.

KURS I KLUBBDRIFT

Kurs som tilbys av de lokale idrettskretsene er for det meste relatert til drift av klubb, men det kjøres også andre generelle kurs i kretsene. Disse avholdes sentralt eller i klubb – hvilke kurs som er tilgjengelige varierer fra krets til krets, men idrettskretsene kan formidle kontakt dersom ønsket kurs ikke er tilgjengelig i gjeldende krets. NIF har også utarbeidet flere sportslige og administrative kurs på nett, såkalte ekurs. Se mer informasjon under «Kurs og utdanning» her.

KURS FOR AMERIKANSK FOTBALL

Dommerstanden i NAF består av fire nivåer for sertifisering. Laveste betegnes Dommer 1 neste Dommer 2, så Dommer 3 og til slutt høyeste steg som er Dommer 4. Det arrangeres mye dommerutvikling i amerikansk fotball med ulike kurs for ulike nivåer.

Følgende kurs er godkjente av Dommerutvalget og brukes til å avklare sertifiseringsnivå dersom de andre kravene er oppfylt:

 • Digitale grunnleggende teorikurs
 • Grunnleggende praksiskurs
 • Vedlikeholdskurs
 • Videregående kurs
 • Eliteseminar
 • Årlig klinikk for ledere, trenere og dommere
Mer utdypende informasjon finner du under «Dommerutdanning» ved å klikke på knappen her:
NIF TRENERATTEST

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Hva er trenerattesten?

Trenerattesten er en digital løsning som fungerer godt på både desktop og mobil. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. En versjon for trenere i voksenidretten planlegges lansert sommeren 2022.

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere. Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine.

Trenerattesten gir også idrettslaget full oversikt over hvem som har fullført trenerattest og fremvist politiattest. Ansvarlig i idrettslaget kan logge seg inn og få opp en enkel statistikk over idrettslagets aktive trenere.

Obligatorisk i norsk idrett og krav i NAIF

På Idrettstinget i 2021 vedtok NIF at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Klubbene må selv sikre at sine trenere har godkjent trenerattest. Det vil si at idrettslaget selv må inn for å godkjenne trenere tilknyttet sin klubb – les mer om dette i «Brukerveiledning for idrettslaget» under «Trenger du hjelp?» litt lenger ned på denne siden.

F.o.m. 1. august 2021 må trenere som skal delta på kurs i regi av NAIF ha godkjent trenerattest. Trenere må også ha godkjent trenerattest for å kunne meldes på til de offisielle konkurransene i NAIF.

Hvordan tar jeg trenerattesten?

 • Gå inn på https://trener.nif.no og logg deg inn med «MinIdrett» brukeren din.
 • Velg mellom attest for barn, ungdom eller voksne. Du kan også ta alle.
 • Gjennomgangen tar ca. 10-20 minutter.

Trenger du hjelp?

Brukerveiledning for trenere: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-trenere/

Brukerveiledning for idrettslaget: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-idrettslaget/

 

Les mer om trenerattesten her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

Dette er et kurs for nye trenere, på alle trinn og nivåer. Ingen aldersgrense. Kurset er nyttig for alle som er eller ønsker å være trenere i klubb. Kurset er på totalt 8 timer, fordelt på både teori og praksis. Teoridelen er i klasserom med projektor, praksis er i sal eller bane. Kurset passer for spillere/ tidligere spillere som vil inn i trenerrollen så vel som foreldre som ønsker å være hjelpetrenere for barn og unge nybegynnere.

Det gis Grunnleggende opplæring, observasjons og tiltaks kunnskap om de viktigste faktorer for å kunne bli en god trener i idrett for nybegynnere og da særskilt i Amerikansk Fotball. Det undervises i kommunikasjon og refleksjon i rollen som trener. Det settes stor fokus på trenerens motivasjon og utøver-relasjon, med hensikt å utvikle nye trenere som igangsetter rette holdninger og knytter og beholder nye spillere til vår idrett.

Videre lærer deltagere kunnskap om planlegging av trening og kamp, på en enkel men effektiv måte. Her settes fokus på riktige teknikker for bygging av øvelser, samt litt om relasjonen disse har til strategi og spill-strategi (playbook). Kurset et tett knyttet til S.A.F.E. kurset og som tar for seg betydningen av sikkerhet og ansvarene som ligger i rollen som trener. Teknikker som undervises i praksis er noe like og kursene støtter hverandre.

Dette er et kurs som gjennomføres i klubben med trenerutviklere fra forbundet.

Grunnkurs kan vi tilby i hele Norge. Ønsker klubben din grunnkurs og eller S.A.F.E. kurs, send e-post til trenerkurs@amerikanskfotball.com

Klubben må skaffe og betale for lokaler samt betale kr. 1.000,-. Maks 12 deltagere. Klubber kan samarbeide.

Trenerutviklere:

 • Greg Kleidon
 • Stian Bråten
 • Nicolay Knutsen
 • Jørgen Benestad-Johansen

Trener 1 er første trinnet i Norges Idrettsforbunds trenerløype. Dette kurset bygger videre på Norges Amerikanske Idretters Forbunds grunnkurs i Amerikansk Fotball. Målet med kurset er å gjøre treneren i stand til å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø, utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper og å gi en innlæring i grunnleggende tekniske ferdigheter. Trener 1 er et kurs som passer for aktivitetsledere, aktive og tidligere utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå.

Innholdet er oppbygd rundt ulike emner for å nå kompetansemålene.

Hovedemner:

 • Idretten i Norge
 • Din trenerfilosofi
 • Den coachende trener
 • Motivasjon (læringsmiljø)
 • Idrett uten skader
 • Treningsplanlegging
 • En treners ansvar i klubben
 • Vekst, modning og utvikling hos barn og unge
 • Kommunikasjon og tilbakemelding
 • Fra grunnleggende bevegelser til grunnleggende ferdigheter
 • Trenerpraksis

E-læring fra NIF:

 • Trenerrollen
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Idrettsernæring
 • Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Aldersrelatert trening
 • Ren utøver – Antidoping

 

Trener 1 inneholder 45 timer med teori. Fordelt på:

 • 28 undervisningstimer i forbindelse med kurssamlingene
 • 15 timer med e-læring
 • 2 timer med hjemmearbeid i forbindelse med refleksjonsoppgave

Det er i tillegg 45 timer med trenerpraksis på Trener 1. Alle trenertimene loggføres og deltakerne må gjennomføre 8 praksisoppgaver.

Deltagerne må ha fylt 16 år eller fylle 16 år det året kurset starter. Alle deltagerne må tidligere ha gjennomført grunnkurs i Amerikansk Fotball eller S.A.F.E. I tillegg må de ha vært en del av idretten i minimum et år. Alle deltagerne må ha tilgang til en gruppe utøvere i løpet av kursperioden, der de kan gjennomføre sine praksistimer. Kursdeltagerne er selv ansvarlig for å finne en egnet praksisplass.

Kurshelgene avholdes i Oslo-området.

Kursavgift: kr 1.000,- per deltaker (kr 250,- for langtreisende).

Trenerutviklere:

 • Greg Kleidon
 • Stian Bråten
 • Nicolay Knutsen
 • Jørgen Benestad-Johansen

Under utvikling.

En nasjonal samling for alle trenere og dommere i amerikansk fotball.

Ble arrangert for første gang i november 2017. Vil heretter arrangeres senvinter/ tidlig vår.

Hensikten med denne samlingen er å inspirere og øke kompetansen til trenere i Norge, samt skape et godt samarbeid mellom trenere på tvers av klubber, til forbundet og mellom dommere og trenere. Samlingen er for trenere og dommere på alle nivåer. Innholdet i samlingen vil være både spesifikke temaer rettet mot ulike teknikker og tema for idretten spesielt og generelle temaer rettet mot idrett, klubb og trenerrollen.

Det legges opp til foredrag og workshops på både Grunnkurs, Trener 1 og Trener 2 nivå, samt bredde og elite fotball. Deltagere kan velge ulike foredrag fra ulike nivå.

Aldersgrense 16 år.

Invitasjon sendes ut til klubbene på høsten og datoer finnes i terminlista i andre halvår.

S.A.F.E KURS FOR TRENERE – TEKNIKK OG SIKKERHET

Grunnkurset S.A.F.E. er et kveldskurs som består av 6 timer undervisning. Det gis Grunnleggende opplæring, observasjons og tiltaks kunnskap om de viktigste sikkerhets faktorer i Amerikansk Fotball; Hodeskader, Hjernerystelser, Nakke og rygg, samt sikker teknikk og planlegging for å unngå, samt forebygge alvorlige skader i kamp og trening. Det undervises også i og utarbeides en enkel beredskapsplan, ved alvorlige hendelser, for klubben/ treningsgruppen.

Videre lærer deltagere om planlegging av trening med fokus på gradvis innføring og begrensning av full-kontakt Amerikansk Fotball. Det undervises også i standarder og korrekt, sikker tilpasning av beskyttelseutstyr; hjelm og skulderpads. Dette er et kurs som gjennomføres i klubben med trenerutviklere fra forbundet.

Ingen krav om forkunnskaper utover grunnleggende kjennskap til idretten og dens terminologi.

Nye og erfarne trenere, utstyrsansvarlige og sportslige ledere i klubb. Man må ha S.A.F.E. kurset for å gjennomføre og få godkjent Trener 1 i Trenerløypa.

Målet med kurset er å sikre coaching og utførelse av moderne og trygge teknikker i de aller mest utsatte kontakt-situasjoner i Tackle Amerikansk Fotball; Takling og blokkering (kollisjoner). Videre at kursdeltagere kan observere og agere i forhold til alvorlige eller potensielt alvorlige skader: «er du i tvil – ta en hvil.» Kursdeltagere skal forstå sitt ansvar for korrekt og fungerende sikkerhetsutstyr, samt riktig og sikker tilpasning av dette. Deltagere skal også lære oppbygging av trening for progresjon og innføring av kontakt situasjoner i trening, samt bruk av anbefalt maksimum fullkontakt trening og kamp per uke.

Grunnkurs kan vi tilby i hele Norge. Ønsker klubben din grunnkurs og eller S.A.F.E. kurs, send e-post til trenerkurs@amerikanskfotball.com

Klubben må skaffe og betale for lokaler men kurs er gratis. Utgangspunkt er maks 12 deltagere per instruktør. Klubber kan samarbeide og vi kan i noen tilfeller skaffe flere instruktører.

Trenerutviklere:

 • Greg Kleidon
 • Stian Bråten
 • Nicolay Knutsen
 • Jørgen Benestad-Johansen

Skadefri er et øvelsesprogram skreddersydd for å forebygge skader blant spillere i amerikansk fotball. NAIF har utarbeidet øvelsesprogrammet i samarbeid med Senter for idrettskadeforskning tilknyttet NIH, fagpersoner tilknyttet forbundet og det er et verktøy som vil bidra med økt kunnskap om grunnleggende trening. Fysisk trening tilrettelagt for våre idretter vil både forhindre skader på langt sikt, og også ha en positiv innvirkning etter hvert som den tekniske vanskelighetsgraden øker. Programmet kan både brukes for å trene riktig slik at skader unngås, og i rehabilitering av idrettsskader. Forbundet ønsker at våre trenere skal bruke dette i sitt daglige virke, når de planlegger treningsøkter og oppvarming.

Skadefri består av hjemmesiden skadefri.no, apper til smarttelefoner og trykksaker du kan laste ned og skrive ut. Du finner hjemmesiden til Skadefri for amerikansk fotball her.

Forbundets prosjektleder for Skadefri er Daniela Ohnstad.