Seksjonsreglement

I Reglementet for cheerleading i Norge er det nedfelt bestemmelser for aktiviteter, konkurranser, klubbtilhørighet og overganger med mer. Det er viktig lesestoff for alle klubbledelser.

Brudd på reglementet kan sanksjoneres etter Sanksjonsreglement NAIF.

Reglement NAIF seksjon cheer versjon_des2023

 

Konkurransereglement

2024 ECU competition rulebook – REN VERSJON

2024 ECU competition rulebook – ENDRINGER MERKET

ECU Cheerleading Rules – Overview of skills by Levels 0-6

Scoresheet for Intermediate & Median – NY f.o.m. høsten 2022

Konkurranser mini og peewee_arrangementsinformasjon

 Hjelpeark til trenere PeeWee – Oppdatert 01.02.21

Hjelpeark til trenere Mini – Oppdatert 01.02.21

Hjelpeark Performance Cheer Mini, PeeWee – Oppdatert 16.11.21

HIT ZERO konsept_NAIF – Oppdater 12.05.22

I ECU Rulebook under «Glossary of terms» finner man en ordliste med forklaringer av ord og uttrykk. I tillegg har ECU en del andre, nyttige støttedokumenter for trenere. De ligger tilgjengelig her: ECU Rules Documents

 

Har du spørsmål?

Lurer du på noe i reglementet, anbefaler vi at du sender en mail til rules@naifcheer.no. Henvendelsen må da inneholde følgende informasjon:

  • Level (Advanced, median, elite, premier etc.)
  • Hvilken seksjon i reglementet dere behøver oppklaring (eks: Elite, Stunts – Inversions, 4, A)
  • Video av det dere ønsker at vi skal hjelpe å tolke.
  • Dere skal forklare hva som er uklart ved punktene i reglementet i forhold til videoen som er sendt inn, og komme med spørsmål knyttet til tolkningen eller forklare om dere har forstått det riktig.