NAIF avholder Forbundsting hvert annet år.

Neste ordinære forbundsting avholdes mars-april 2022. 

Til Forbundstinget skrives årsrapport for tingperioden, og disse finner du sammen med protokoller og andre tingdokumenter i vårt dokumentarkiv her: