NAIF avholder Forbundsting hvert annet år.

Neste ordinære forbundsting avholdes 7. mars 2020.

Innkalling

Til Forbundstinget skrives årsrapport for tingperioden, og disse finner du sammen med protokoller og andre tingdokumenter i vårt dokumentarkiv her: