NIF’s visjon «Idrett for alle» gjelder også for oss, vi som er del av norsk idrett, men det er noen som opplever at det å drive med organisert idrett blir for dyrt for økonomien. Vi oppfordrer alle klubber i NAIF til å aktivt jobbe for at økonomi ikke skal være en hindring for aktivitet og anbefaler å gå inn på allemed.no for å ta en titt på hvordan man kan jobbe med dette i egen klubb.

«ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i din fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell!»

Vi oppfordrer klubber til gjenbruk og utlån av drakter, klær og utstyr til sine medlemmer. Flere av våre medlemmer har utlånsordninger for sikkerhetsutstyr til sine utøvere, drakter som går i arv og arv av klær og utstyr som er blitt for lite. Det er også fint å kunne samarbeide med klubber i nærheten om større utstyr, slik at man kan fordele kostnader over flere og samtidig sørge for at alle har tilgang til det som trengs for å drive idrettsaktivitet.

  BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Dette er en modell for utlån som flere større idrettslag også praktiserer, noen i samarbeid med andre idrettslag i omegn.

  TIPS FRA KLUBB: «Vi har en «gi og ta»-krok i hallen vår. Der kan medlemmer legge igjen treningstøy og utstyr som ikke passer eller som man ikke trenger lenger også kan hvem som helst ta det og bruke det. For yngre utøvere fungerer det spesielt bra fordi man vokser fort i barneårene og da hjelper det å kunne arve fra andre i klubben. Vi gjør det også med klubbtøy, så for eksempel hvis noen har mange t-skjorter med klubblogo som ikke brukes, så kan noen andre få de.»

 

Det finnes også en rekke støtte- og tilskuddsordninger i idretten, i tillegg er det flere instanser utenfor idretten hvor frivillige organisasjoner kan søke midler til ulike prosjekter. Under har vi samlet en oversikt med korte beskrivelser av noen av stedene man kan henvende seg for å få støtte til tiltak i klubb.

 

IDRETTENS STØTTEORDNINGER

Lokale aktivitets midler (LAM)

Idrettsrådene fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet – særlig idrettslag med aktivitet for barn og ungdom (6-19 år) som tilgodeses.

Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen for støtte til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.
Norges idrettsforbund sender ut informasjon om denne ordningen i begynnelsen av hvert år og idrettslag må forholde seg til søknadsfristene NIF setter. For å søke om utstyrsmidler må man legge ved kvittering for gjennomført kjøp og man søker om kjøpt gjort i foregående år.

Les mer på NIF sine nettsider ved å klikke her. MERK: denne informasjonen omhandler prosessen for midler fra 2021 – det kan være endringer fra år til år.

Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler

Gis til idrettslag med idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn og/eller ungdom, og alle idrettslag som er tilknyttet NIF kan søke på dette.

Extrastiftelsen – Helse og rehabilitering

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med en psykisk lidelse eller rusavhengighet, eller mennesker som er fysisk inaktive. Søknaden sendes til NIFs kontaktperson.

Du kan lese mer om disse støtteordningene på NIF’s nettsider her.

 

ANDRE STØTTEORDNINGER RETTET MOT IDRETT

Både idrettskretser og kommuner har ofte egne støtteordninger – ta kontakt med din idrettskrets og kommune for å undersøke mulighetene til slike idrettsmidler.

Gjennom initiativet «klubben i mitt hjerte» kan idrettslag vinne opptil 100 000kr. Se mer på http://www.klubbenimitthjerte.no/

Idretten har rabattavtaler på bl.a. overnatting og reise. Se mer på: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/

Momskompensasjon: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Norsk tipping tilbyr alle muligheten til å gi 5% av sin spillinnsats direkte til et idrettslag eller en forening. Se mer på: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Sparebankstiftelsen DNB har en egen søknadsordning for pengestøtte til drakter: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/draktstotte-til-idrettslag

 

FOND, SØKNADSORDNINGER, STIFTELSER, M.M.

I Norge finnes en hel del fond og stiftelser som gir penger til frivillige organisasjoner. Disse kan endre satsningsområder fra tid til annen, men kan ofte være aktuelle for idrettslag. Under følger forslag til noen fond og stiftelser som kan være aktuelle å undersøke. Merk: Disse institusjonene har ofte tydelige retningslinjer for søknader og klare frister for innlevering.

OBOS – https://www.obos.no/privat/samfunnsansvar/obos-gir-tilbake
Sparebankstiftelsen – http://sparebankstiftelsen.no/
Gjensidigestiftelsen – http://www.gjensidigestiftelsen.no/
BufDir – ideer til dekning av medlemsutgifter – https://www.bufdir.no/
BufDir – Hvordan bidra til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter? – https://www.bufdir.no/
Storebrand «Vi heier på»-konkurransen – https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen
Stiftelsen Dam – https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/
Mer informasjon om disse og flere støtteordninger kan du også finne på www.klubben.no