NAIFs Forbundsstyre har vedtatt kriterier for NM og landslag, gjeldende fra 2017.

NAIFs Forbundsstyre har vedtatt Sanksjonsreglement som gjelder for hele forbundet.

 

NAIFs Lov

Organisasjonshåndbok NAIF

Sanksjonsreglement NAIF

Kritierier for NM i NAIF

 Kriterier for landslag i NAIF

 Retningslinjer for oppførsel på NAIF-arrangementer

 Retningslinjer for bruk av firmanavn og NM

Anleggsutvalg Retningslinjer og mandat V3.0

Brukes av tillitsvalgte og andre som er tilknyttet forbundet.

Last ned skjema nedenfor, fyll ut med all nødvendig informasjon og send inn på mail med eventuelle bilag (scannet og sendt med som vedlegg) til okonomi@amerikanskeidretter.no

Etter anbefaling fra NIF er satsen for kjøregodtgjørelse 4,03 kr. Kilometergodtgjørelsen splittes i en skattefri (3,50 kr) og en skattepliktig del. Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (0,53 kr per km) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000 for de som mottar honorarer.

 

Skjema for honorar benyttes som godtgjørelse av utført arbeid eller oppdrag for forbundet. Last ned skjemaet her:

Skjema Honorar NAIF

 

Skjema for utgiftsrefusjon benyttes på diverse utlegg og reiseutgifter du skal ha refundert av forbundet. Eksempelvis flybilletter, tog, buss, mat. Her må du ha kvittering på kjøp. Last ned skjemaet her:

Skjema Utgiftsrefusjon NAIF

 

Skjema for kjøregodtgjørelse benyttes når du har kjørt bil. Bompenger legges også inn på dette skjemaet. Last ned skjemaet her:

Skjema Kjøregodtgjørelse NAIF

NAIF avholder Forbundstinget hvert annet år. Til Forbundstinget skrives årsrapport for tingperioden.

Årsrapporter fra tidligere år kan lastes ned her:

Årsberetning_NAIF_2010

Årsberetning_NAIF_2010-2011

Årsberetning_NAIF_2013-2014

Årsberetning_NAIF_2014-2015

Årsberetning_NAIF_2016-2017

Årsberetning_NAIF_2018-2019