Brukes av tillitsvalgte og andre som er tilknyttet forbundet.

Alle honorar, utlegg og kjøre-/reiseregninger skal sendes inn i Visma Expense. Dersom du ikke har bruker i Visma Expense må du fylle ut skjemaet under og sende til okonomi@amerikanskeidretter.no slik at det kan opprettes en bruker til deg. Les også brukerguiden under for å finne ut hvordan du fyller ut reiseregning o.l. i Visma Expense.

Etter anbefaling fra NIF er satsen for kjøregodtgjørelse 4,03 kr. Kilometergodtgjørelsen splittes i en skattefri (3,50 kr) og en skattepliktig del. Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (0,53 kr per km) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000 for de som mottar honorarer.

 

Skjema for å få opprettet bruker i Visma Expense:

Visma Expense – opprett ny bruker

Dersom du ikke ønsker å sende åpen fil på epost, kan du gjerne sende kryptert fil/mappe på epost og passord på SMS til 468 32 658.

 

Bruksanvisning Visma Expense:

Visma Expense brukerguide

Brukes av klubbrepresentanter tilknyttet forbundet.

Dette skjemaet benyttes ved refusjon av reisekostnader i forbindelse med arrangementer der invitasjonen spesifiserer at reisekostnader dekkes av NAIF. Refusjon gjelder kun kostnader for flyreise med mindre annet er spesifisert i invitasjonen til arrangementet.

Skjema og skannede bilag sendes til okonomi@amerikanskeidretter.no. Gyldig kvittering(er) må vedlegges.

Husk å sjekke invitasjonen eller kommunikasjon fra NAIF for frister for innsending av refusjonsskjema og øvrige retningslinjer.

Last ned skjema her:

Skjema_Reisestøtte

 Referat_Hovedstyremøte_NAIF_27Aug2013

 Referat_Forbundsstyremøte_NAIF_19Okt2013

 Referat_Forbundstyremøte_NAIF_12Des2013

 Referat_Forbundsstyremøte_NAIF_27Februar2014

 Referat_Forbundsstyremøte_NAIF_18mars2014

Referat_Forbundsstyremøte_20mai2014

Referat_Forbundsstyremøte_NAIF_15des2014

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF-28mai2015

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF-10august2015

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_6-og-7-mai-2016

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_10-september-2016

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_3-desember-2016

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_27-og-28-januar-2017

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_17-mars-2017

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_26_27august2017

 Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_24-november-2017

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_16-februar-2018

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_26-august-2018

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_24-november-2018

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_6-april-2019

Referat-Forbundsstyremøte-NAIF_5-juni-2019

Referat Forbundsstyremøte NAIF_4 september 2019

Referat Forbundsstyremøte NAIF_16 og 17 nov 2019

Referat Forbundsstyremøte NAIF_28 januar 2020

Referat Forbundsstyremøte NAIF 20 mai 2020

Referat Forbundsstyremøte NAIF 19 oktober 2020

 Referat Forbundsstyremøte NAIF 24 november 2020

Referat Forbundsstyremøte NAIF 26 januar 2021

Referat Forbundsstyremøte NAIF 16 mars 2021

Referat Forbundsstyremøte NAIF 26april2021

Referat Forbundsstyremøte NAIF 7juni2021

Referat Forbundsstyremøte NAIF 3nov2021

Referat Forbundsstyremøte NAIF 9feb2022

Referat Forbundsstyremøte NAIF 24mai2022

Referat Forbundsstyremøte NAIF 24aug2022

Referat Forbundsstyremøte 1_2oktober2022

Referat Forbundsstyremøte 13mars2023

NAIF avholder Forbundstinget hvert annet år. Til Forbundstinget skrives årsrapport for tingperioden.

Årsrapporter fra tidligere år kan lastes ned her:

Årsberetning_NAIF_2010

Årsberetning_NAIF_2010-2011

Årsberetning_NAIF_2013-2014

Årsberetning_NAIF_2014-2015

Årsberetning_NAIF_2016-2017

Årsberetning_NAIF_2018-2019

Årsberetning_NAIF_2020-2021