NAIFs Forbundsstyre har vedtatt kriterier for NM og landslag, gjeldende fra 2017.

NAIFs Forbundsstyre har vedtatt Sanksjonsreglement som gjelder for hele forbundet.

 

NAIFs Lov

Organisasjonshåndbok NAIF

Sanksjonsreglement NAIF

Kritierier for NM i NAIF

 Kriterier for landslag i NAIF

 Retningslinjer for oppførsel på NAIF-arrangementer

 Retningslinjer for bruk av firmanavn og NM

Anleggsutvalg Retningslinjer og mandat V3.0

Brukes av tillitsvalgte og andre som er tilknyttet forbundet.

Alle honorar, utlegg og kjøre-/reiseregninger skal sendes inn i Visma Expense. Dersom du ikke har bruker i Visma Expense må du fylle ut skjemaet under og sende til okonomi@amerikanskeidretter.no slik at det kan opprettes en bruker til deg. Les også brukerguiden under for å finne ut hvordan du fyller ut reiseregning o.l. i Visma Expense.

Etter anbefaling fra NIF er satsen for kjøregodtgjørelse 4,03 kr. Kilometergodtgjørelsen splittes i en skattefri (3,50 kr) og en skattepliktig del. Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (0,53 kr per km) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000 for de som mottar honorarer.

 

Skjema for å få opprettet bruker i Visma Expense:

Visma Expense – opprett ny bruker

 

Bruksanvisning Visma Expense:

Visma Expense brukerguide

NAIF avholder Forbundstinget hvert annet år. Til Forbundstinget skrives årsrapport for tingperioden.

Årsrapporter fra tidligere år kan lastes ned her:

Årsberetning_NAIF_2010

Årsberetning_NAIF_2010-2011

Årsberetning_NAIF_2013-2014

Årsberetning_NAIF_2014-2015

Årsberetning_NAIF_2016-2017

Årsberetning_NAIF_2018-2019