Brukes av tillitsvalgte og andre som er tilknyttet forbundet.

Alle honorar, utlegg og kjøre-/reiseregninger skal sendes inn i Visma Expense. Dersom du ikke har bruker i Visma Expense må du fylle ut skjemaet under og sende til okonomi@amerikanskeidretter.no slik at det kan opprettes en bruker til deg. Les også brukerguiden under for å finne ut hvordan du fyller ut reiseregning o.l. i Visma Expense.

Etter anbefaling fra NIF er satsen for kjøregodtgjørelse 4,03 kr. Kilometergodtgjørelsen splittes i en skattefri (3,50 kr) og en skattepliktig del. Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (0,53 kr per km) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000 for de som mottar honorarer.

 

Skjema for å få opprettet bruker i Visma Expense:

Visma Expense – opprett ny bruker

Dersom du ikke ønsker å sende åpen fil på epost, kan du gjerne sende kryptert fil/mappe på epost og passord på SMS til 468 32 658.

 

Bruksanvisning Visma Expense:

Visma Expense brukerguide

NAIF avholder Forbundstinget hvert annet år. Til Forbundstinget skrives årsrapport for tingperioden.

Årsrapporter fra tidligere år kan lastes ned her:

Årsberetning_NAIF_2010

Årsberetning_NAIF_2010-2011

Årsberetning_NAIF_2013-2014

Årsberetning_NAIF_2014-2015

Årsberetning_NAIF_2016-2017

Årsberetning_NAIF_2018-2019