TRYGG IDRETT – INFORMASJON OM VARSLING

I Norges amerikanske idretters forbund skal alle være trygge. Derfor ønsker vi at du sier ifra dersom du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I NAIF tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

For eksempel kan du varsle om:

  • underslag av penger
  • trakassering fra trener
  • mobbing fra andre utøvere
  • juksing i konkurranser
  • rasistiske utrop
  • diskriminerende oppførsel

Lenke til dokumentet: Varslingsrutiner i NAIF

Om du ønsker å lære mer om temaene du kan varsle om – se våre temasider ved å klikke her.

Det skal være lav terskel for å si fra og man skal være trygg på at man blir ivaretatt!

I NAIF har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Se mer informasjon under dersom om du ønsker du vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak.

Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets.

Målet med å varsle er å si fra til en ansvarsperson som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen(e) som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og hindre at det skjer igjen.

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du øverst på denne siden.

Vi anbefaler at man som varsler oppgir navnet sitt – det er for å sikre tilstrekkelig informasjon til oppfølging av saken, men all informasjon behandles iht. til NIFs retningslinjer for konfidensialitet. Det er også mulig å varsle anonymt via portalen Mitt Varsel – da er det viktig å ta vare på informasjon om pålogging og referansenummer slik at saksbehandler kan komme i kontakt med deg for videre oppfølging. Vi kan ikke løse opp i saker der vi ikke kommer i kontakt med varsleren.

 

Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg. Her er noen råd og tips når du skal varsle:

  • Før du skriver inn i skjema eller snakker med en ansvarsperson – Oppsummer for deg selv hva som har skjedd, hvem som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Prøv å være så konkret som mulig om det som har skjedd. Om det er flere hendelser, skill de gjerne fra hverandre og beskriv dem separat.
  • Har du noen form for dokumentasjon på det som har skjedd, send dette inn med varselet. Det kan være bilder, sms, chat-meldinger, e-post, film, lydfiler, m.m.
  • Vet du om andre som enten har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder gjerne navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med Thomas Kejser-Lervik eller Karina Heggeli.

 

Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen 14 dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator (Thomas Kejser-Lervik) som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss på telefon.

I Norges amerikanske idretters forbund håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet. Forbundsstyret i NAIF har vedtatt å følge NIFs retningslinjer for håndtering av varsler.

I NAIF bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon. Eventuelt kan saker meldes direkte til Thomas Kejser-Lervik eller Karina Heggeli. Da vil man bli anbefalt å melde saken inn i Mitt Varsel for korrekt oppfølging.

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling, klikk her.