Utdanningstilbudet i idretten er bredt og variert. NAIF arrangerer en rekke egne idrettslige kurs i løpet av året, i tillegg finnes det et godt kurstilbud i idrettsorganisasjonen for øvrig.

KURS I KRETS OG PÅ NETT

Kurs som tilbys av de lokale idrettskretsene er for det meste relatert til drift av klubb, men det kjøres også andre generelle kurs i kretsene. Disse avholdes sentralt eller i klubb – hvilke kurs som er tilgjengelige varierer fra krets til krets, men idrettskretsene kan formidle kontakt dersom ønsket kurs ikke er tilgjengelig i gjeldende krets. NIF har også utarbeidet flere sportslige og administrative kurs på nett, såkalte ekurs. Se mer informasjon under «Kurs og utdanning» her.

KURS FOR CHEER

    Grunnkurs performance cheer

Dette er et kurs for nye trenere, på alle trinn og nivåer. Ingen aldersgrense. Kurset er nyttig for alle som er eller ønsker å være trenere i klubb. Kurset er på totalt 8 timer, fordelt på både teori og praksis. Teoridelen er i klasserom med prosjektor, praksis er i sal.

Disse temaene blir gjennomgått på kurset:

 • Trenerrollen
 • Kommunikasjon
 • Hvordan legge opp en sesong
 • Hvordan bygge et lag
 • På trening
 • Skader og skadeforebygging
 • Hvordan lære bort nye elementer
 • Koreografi
 • Tips på konkurransedagen.

Grunnkurs kan vi tilby i hele Norge. Ønsker klubben din grunnkurs, fyll ut bookingskjemaet og send til Cheer@naifcheer.no.

Kursavgift: kr 200,- per deltaker.

 

    Grunnkurs cheerleading

Dette er et kurs for nye trenere, på alle trinn og nivåer. Ingen aldersgrense. Kurset er nyttig for alle som er eller ønsker å være trenere i klubb. Kurset er på totalt 8 timer, fordelt på både teori og praksis. Teoridelen er i klasserom med prosjektor, praksis er i sal med matter.

Disse temaene blir gjennomgått på kurset:

 • Trenerrollen
 • Kommunikasjon
 • Hvordan legge opp en sesong
 • Hvordan bygge et lag
 • På trening
 • Skader og skadeforebygging
 • Hvordan lære bort nye elementer
 • Koreografi
 • Tips på konkurransedagen.

Grunnkurs kan vi tilby i hele Norge. Ønsker klubben din grunnkurs, fyll ut bookingskjemaet og send til Cheer@naifcheer.no.

Kursavgift: kr 200,- per deltaker.

Trener 1 er første trinnet i Norges Idrettsforbunds trenerløype. Dette kurset bygger videre på Norges Amerikanske Idretters Forbunds grunnkurs i Cheer. Målet med kurset er å gjøre treneren i stand til å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø, utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper og å gi en innlæring i grunnleggende tekniske ferdigheter. Trener 1 er et kurs som passer for aktivitetsledere, aktive og tidligere utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå.

 

Innholdet er oppbygd rundt ulike emner for å nå kompetansemålene.

Hovedemner:

 • Idretten i Norge
 • Din trenerfilosofi
 • Den coachende trener
 • Motivasjon (læringsmiljø)
 • Idrett uten skader
 • Treningsplanlegging
 • En treners ansvar i klubben
 • Vekst, modning og utvikling hos barn og unge
 • Kommunikasjon og tilbakemelding
 • Fra grunnleggende bevegelser til grunnleggende ferdigheter
 • Trenerpraksis

E-læring fra NIF:

 • Trenerrollen
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Idrettsernæring
 • Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Aldersrelatert trening
 • Ren utøver – Antidoping

 

Trener 1 inneholder 45 timer med teori. Fordelt på:

 • 28 undervisningstimer i forbindelse med kurssamlingene
 • 15 timer med e-læring
 • 2 timer med hjemmearbeid i forbindelse med refleksjonsoppgave

Det er i tillegg 45 timer med trenerpraksis på Trener 1. Alle trenertimene loggføres og deltakerne må gjennomføre 8 praksisoppgaver.

Deltagerne må ha fylt 16 år eller fylle 16 år det året kurset starter. Alle deltagerne må tidligere ha gjennomført grunnkurs i cheerleading eller performance cheer. I tillegg må de ha vært en del av idretten i minimum et år. Alle deltagerne må ha tilgang til en gruppe utøvere i løpet av kursperioden, der de kan gjennomføre sine praksistimer. Kursdeltagerne er selv ansvarlig for å finne en egnet praksisplass.

Kurshelgene avholdes i Oslo-området.

Kursavgift: kr 500,- per deltaker.

Under utvikling.

En nasjonal samling for alle trenere og sportslig ansvarlige i cheerleading og performance cheer.

Ble arrangert for første gang i september 2018. Vil bli arrangert årlig på høsthalvåret.

Hensikten med denne samlingen er å inspirere og øke kompetansen til trenere i Norge, samt skape et godt samarbeid mellom trenere på tvers av klubber og til forbundet. Samlingen er for trenere på alle nivåer. Innholdet i samlingen vil være både spesifikke temaer rettet mot de enkelte grenene og generelle temaer rettet mot idrett, klubb og trenerrollen.

Aldersgrense 16 år.

Invitasjon sendes ut til klubbene på vårhalvåret.

TURNKURS FOR TRENERE – Teknikk og sikkerhet

Dette er et kurs for trenere på alle trinn og nivåer som ønsker bedre turnkunnskaper. Kurset vil fokusere på teknikk og spottemetoder for ulike turnelementer, samt gi en innlæring i grunnleggende styrkeøvelser for en mer skadeforebyggende og hensiktsmessig utvikling av utøvernes turnferdigheter.

Kurset er på totalt 6 timer.

Temaer som blir gjennomgått på kurset:

 • Øvelser for å styrke kjernemuskulatur og utvikle bedre kroppskontroll relatert til turn.
 • Viktigheten av håndstående
 • Teknikk og øvelser for araber
 • Teknikk, øvelser og spottemetoder for:
  • Flikk-flakk
  • Salto
  • Skru

Turnkurs kan vi tilby i hele Norge. Ønsker klubben din turnkurs, fyll ut bookingskjemaet og send til Cheer@naifcheer.no.

 

 

REGELKURS

Dette er et kurs som er utviklet av Tora Hilde Fjeld Homme. Tora er dommer og leder av den norske regelkomiteen.
Kurset er ment for alle trenere, både nye og erfarne, og regelansvarlige i forbundets medlemsklubber.

Kurset tar for seg konkurransereglementet for Level 3, Level 5 og Level 6:

 • Hvordan lese reglene og forstå dem riktig
 • Definisjoner og ordforklaringer
 • Vanlige misforståelser

Kurset er på totalt 5 timer.

Deltakerne oppfordres til å se gjennom reglene for de aktuelle levels i ECU Rulebook, samt de norske tilpasningene, i forkant av kurset. Reglene ligger på vår hjemmeside: http://amerikanskeidretter.no/cheerleading/#konkurranseregler

Regelkurset kan tilbys både som ordinært kurs i et kurslokale og via Skype. Kurset settes opp etter etterspørsel og behov.

Ønsker klubben din regelkurs, fyll ut bookingskjemaet og send til Cheer@naifcheer.no.

 

 

    STUNTEKURS FOR TRENERE: PARTNERSTUNT

Dette kurset er rettet mot trenere for coed-lag eller andre trenere og utøvere som ønsker å lære mer om coed-cheerleading og partnerstunt teknikker. Kurset har lagt opp til mye praksis hvor både trenere og utøvere kan få prøve, se og lære ulike partnerstunts, samt diskusjon og teori relevant til temaene.

Kurset er på totalt 5 timer.

Temaer som blir gjennomgått på kurset:

 • Hva er coed cheerleading?
  • coed cheerleading nasjonalt og internasjonalt
  • hvordan skape et godt coed-miljø
  • type stunts, pyramider, hva vektlegges i en rutine
 • Basic teknikk for flyer og base
  • Styrketrening for PS
 • Basic stunts
 • Release stunts
 • Elite stunts

 

Stuntekurs kan vi tilby i hele Norge. Ønsker klubben din stuntekurs, fyll ut bookingskjemaet og send til cheer@naifcheer.no

 

 

STUNTEKURS FOR TRENERE: LEVEL 1-3

Dette er et kurs for trenere eller de som skal bli trenere og som ønsker mer kunnskap om stunts på level 1, 2 og 3. Kurset er relevant for trenere på nybegynnerlag, for de som trener Mini og PeeWee, eller for de som er trenere for lag som stiller i level 3 kategorien.

 

Kurset vil inneholde teori og praksis om ulike begrep i reglementet, trygghet og progresjon, samt demonstrasjon av ulike øvelser og stunts som er hensiktsmessig å kunne lære bort i level 1-3. Innholdet følger ECU Rulebook for Level 1-3.

Temaer og type skills som blir gjennomgått på kurset:

 • Sikkerhet og avklaring av ulike begreper
 • Grunnleggende øvelser for stunts
 • Basic timing stunts til to og ett ben, L1-3
 • Twisting stunts, L1-3
 • Release stunts, L1-3
 • Inversions, L1-3
 • Nedganger, L1-3
 • Toss, L2-3

Kurset er på totalt 6 timer.

Skadefri er et øvelsesprogram skreddersydd for å forebygge skader blant cheerutøvere. NAIF har utarbeidet øvelsesprogrammet i samarbeid med Senter for idrettskadeforskning tilknyttet NIH, fagpersoner tilknyttet forbundet og det er et verktøy som vil bidra med økt kunnskap om grunnleggende trening. Fysisk trening tilrettelagt for våre idretter vil både forhindre skader på langt sikt, og også ha en positiv innvirkning etter hvert som den tekniske vanskelighetsgraden øker. Programmet kan både brukes for å trene riktig slik at skader unngås, og i rehabilitering av idrettsskader. Forbundet ønsker at våre trenere skal bruke dette i sitt daglige virke, når de planlegger treningsøkter og oppvarming.

Skadefri består av hjemmesiden skadefri.no, apper til smarttelefoner og trykksaker du kan laste ned og skrive ut. Du finner hjemmesiden til Skadefri for cheer her.

Forbundets prosjektleder for Skadefri er Daniela Ohnstad.