Få TrollCheer til din klubb!

TrollCheer er et nasjonalt bredde- og barneidrettstiltak som arrangeres lokalt for klubber over hele Norge. Tiltaket er i utgangspunktet gratis for NAIFs medlemsklubber, men klubben må selv stille med treningshall og dekke evt. leie av denne. Dersom klubben vil organisere lunsj og/eller fruktpause, blir dette også en kostnad klubben selv må dekke.

Målet med TrollCheer er økt kompetanse blant trenere i klubben, idrettsglede og mestring for utøverne, samt aktivitet og læring gjennom samarbeid og fellesskap. Det er et allsidig aktivitetstilbud for både nybegynnere og de som har trent en stund.

Alle utøvere får deltagerpremie i form av gymbag med TrollCheer-logo, og trenerne får t-skjorte og Trollcheer-button.

Innhold:

Trollcheer er nå både for cheerleading og egne samlinger for performance cheer pom og hiphop! Begge samlingene kan passe for både etablerte og nyetablerte klubber.

Trenerkursene som inngår i Trollcheer cheerleading er stunt- og turnkurs innenfor level 1-2. Stuntekurset tar for seg ECU Rulebook for Level 1-2, samt utvalgte skills i progresjonsstigen fra ICU Coaches Credentialing Program. Spottekurset i turn Level 1-2 er et kurs for å lære teknikk og spottemetoder, samt en innføring i grunnleggende øvelser som er nødvendig for en skadeforebyggende og hensiktsmessig utvikling av turnferdigheter.

I camp-delen av Trollcheer-helgen vil utøverne være innom både stunts, turn og rop fra cheerleading, samt koreografi fra performance cheer pom. Utøverne får lære en rutine de kan vise frem på slutten av campen hvis det er ønskelig. I tillegg vi det være ulike teambuilding-øvelser og idrettsrelaterte leker tilpasset aldersgruppen. Målet er at de yngste skal få oppleve aktivitet med fokus på idrettsglede, mestring og samarbeid, samtidig som de lærer seg grunnleggende elementer fra idretten.

Instruktører:

NAIF stiller med erfarne og kompetente instruktører fra Trenerpoolen. Instruktørene vil lede samlingen, og planlegge og gjennomføre både trenerkursene og hovedinnholdet i campen. De vil bistå klubbtrenere med veiledning gjennom hele helgen, hvor formålet er at klubbens trenere får en «learning by doing»-opplevelse.

Øvrig praktisk informasjon:

Det koster i utgangspunktet ingenting å få Trollcheer til deres klubb. NAIF betaler reise, evt. overnatting og mat for våre instruktører. Vi setter stor pris på om klubbene kan bidra med kjøring/henting av våre instruktører der det er behov for dette, og hjelper oss med å finne alternativer på steder hvor det er begrenset med overnattingsmuligheter. Dere kjenner lokalmiljøet best!

Til campen på søndag er det viktig at alle trenere som har deltatt på kurs, har et lag/utøvere de kan jobbe med. Dette setter klubben opp hvis trenere på kursene ikke har egne utøvere til stede (f.eks. juniortrenere eller seniortrener som deltar).

Dersom det er mulig ønsker vi at klubben også stiller med høyttaler og evt. mikrofon dersom hallen er stor og det er mange deltakende utøvere.

Eventuelle avlysninger i forbindelse med Trollcheer:

Vi vil gjerne informere alle klubber om at påmeldingen til Trollcheer er bindende når dere sammen med Katrine har bekreftet helg. Dersom en klubb velger å avlyse deltakelsen etter denne bekreftelsen, uavhengig av årsak, påløper det et gebyr på kr 4000,- per instruktør. Dette gebyret øker med ytterligere kr 5000,- hvis avbestillingen skjer samme uke som den planlagte Trollcheer-helgen. Vi har innført denne praksisen for å sikre forutsigbarhet for alle involverte parter. Vi setter pris på forståelsen og ser frem til å ønske dere velkommen til Trollcheer.

Hvis NAIF må avlyse Trollcheer-helgen forplikter vi oss til å dekke eventuelle kostnader som klubben har pådratt seg i forbindelse med planleggingen av Trollcheer denne helgen. I tillegg vil vi samarbeide for å finne en ny helg som passer for både NAIF og klubb.

Tidsplan:

Tidsplanen er basert på at man skal rekke gjennom det planlagte innholdet på kurs- og campdagen. Vi vet samtidig at hall-tider kan være en utfordring, og har ingen problemer med å tilrettelegge innenfor de tidene dere har halltid, så sant dette blir gitt beskjed om i god tid før Trollcheer-helgen.

  • Lørdag, stuntekurs for trenere, kl. 09.00-15.00
  • Søndag, turnkurs for trenere, kl. 09.30-11.15. Camp for utøvere  kl. 11.30-15.30

Alle timene vil blir gjennomført i hallen og vi trenger ikke noe ekstra møterom e.l. Alle deltagere må kle seg etter temperatur i hallen, og være forberedt på både å sitte stille og å være i aktivitet.

Oppvisning

Det er mulig å tilrettelegge for oppvisning på slutten av campen dersom klubben ønsker dette. Gi beskjed i god tid! Det er ikke nødvendig å ha oppvisning hvis man ikke ønsker det.

Er din klubb interessert i å få Trollcheer på besøk? Send en mail til trollcheer@naifcheer.no med ønsket dato(er) og ca. antall utøvere dere ønsker å ha med, og dere vil bli kontaktet for nærmere avtale.