Klargjøring vedrørende fritak fra koronarestriksjoner for utøvere innen toppidrett