I Reglementet for cheerleading i Norge er det nedfelt bestemmelser for aktiviteter, konkurranser, klubbtilhørighet og overgang med mer. Det er viktig lesestoff for alle klubbledelser.

Brudd på Reglementet kan sanksjoneres etter Sanksjonsreglement NAIF.

 

Reglement NAIF seksjon cheer 

Søknad om utenlandsreise cheer

2020 ECU competition rulebook_clean – ENDRINGER IKKE MERKET

2020 ECU competition rulebook_track changes – ENDRINGER MERKET

Cheerfest for mini og peewee_arrangementsinformasjon

Hjelpeark_peewee trenere

Hjelpeark_mini trenere

Overgangsperioder

Cheerleading: Ett overgangsvindu – 1. august til midnatt 30. september.
Performance cheer: To overgangsvinduer – 1. august til midnatt 30. september og 1. januar til midnatt 31. januar.

Overgangsskjema_Cheer

Ta kontakt med forbundet på cheer@naifcheer.no om din klubb er interessert i å arrangere noe og ønsker bistand fra forbundet.

Søknadsskjema treningscamp_NAIF cheer

Retningslinjer for Camp_NAIF cheer