I Reglementet for cheerleading i Norge er det nedfelt bestemmelser for aktiviteter, konkurranser, klubbtilhørighet og overgang med mer. Det er viktig lesestoff for alle klubbledelser.

Brudd på reglementet kan sanksjoneres etter Sanksjonsreglement NAIF.

 

Reglement NAIF seksjon cheer

Søknad om utenlandsreise cheer

2020 ECU competition rulebook_clean – ENDRINGER IKKE MERKET

2020 ECU competition rulebook_track changes – ENDRINGER MERKET

Konkurranser mini og peewee_arrangementsinformasjon

 Hjelpeark til trenere PeeWee – Oppdatert 01.02.21

Hjelpeark til trenere Mini – Oppdatert 01.02.21

Hjelpeark Performance Cheer Mini, PeeWee – Oppdatert 16.11.21

I ECU Rulebook under «Glossary of terms» finner man en ordliste med forklaringer av ord og uttrykk. I tillegg har ECU en del andre, nyttige støttedokumenter for trenere. De ligger tilgjengelig her: ECU Rules Documents

Overgangsperioder

Cheerleading: Ett overgangsvindu – 1. august til midnatt 30. september.
Performance cheer: To overgangsvinduer – 1. august til midnatt 30. september og 1. januar til midnatt 31. januar.

Overgangsskjema_Cheer

Ta kontakt med forbundet på cheer@naifcheer.no om din klubb er interessert i å arrangere noe og ønsker bistand fra forbundet.

Søknadsskjema treningscamp_NAIF cheer

Retningslinjer for Camp_NAIF cheer