Brukes av tillitsvalgte og andre som er tilknyttet forbundet.

Last ned det aktuelle skjemaet fra denne siden, fyll ut med all nødvendig informasjon og send inn på mail med eventuelle bilag (scannet og sendt med som vedlegg) til okonomi@amerikanskeidretter.no

F.o.m. 01.01.17 har staten redusert den skattefrie km.godtgjørelsen til 3,50kr/km. Dette betyr at vi etter anbefaling fra NIF øker satsen til 4,10kr. Kilometergodtgjørelsen splittes derfor i en skattfri og en skattepliktig del. Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (60 øre per km) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000 for de som mottar honorarer.