Dokumentarkiv1

Lover og regler

NAIFs lov og forbundets organisasjonshåndbok kan lastes ned fra feltet til høyre.

Oversikt over komiteer og utvalg i forbundet finnes samme sted.

NAIFs Forbundsstyre har vedtatt kriterier for NM og landslag, gjeldende fra 2017. Finnes i feltet til høyre.

NAIFs Forbundsstyre har vedtatt Sanksjonsreglement som gjelder for hele forbundet.

NAIF Lov

NAIF Organisasjonshåndbok Sept2018

Strategiplan NAIF 2016-2020

NAIF Sanksjonsreglement

Kriterier for NM i NAIF

Kriterier for landslag i NAIF

Retningslinjer for oppførsel på NAIF arrangementer

Lover og regler

NAIFs lov og forbundets organisasjonshåndbok kan lastes ned fra feltet til høyre.

Oversikt over komiteer og utvalg i forbundet finnes samme sted.

NAIFs Forbundsstyre har vedtatt kriterier for NM og landslag, gjeldende fra 2017. Finnes i feltet til høyre.

NAIFs Forbundsstyre har vedtatt Sanksjonsreglement som gjelder for hele forbundet.

Last ned dokumeneter

NAIF Lov

NAIF Organisasjonshåndbok Sept2018

Strategiplan NAIF 2016-2020

NAIF Sanksjonsreglement

Kriterier for NM i NAIF

Kriterier for landslag i NAIF

Retningslinjer for oppførsel på NAIF arrangementer

Lover og regler

NAIFs lov og forbundets organisasjonshåndbok kan lastes ned fra feltet til høyre.

Oversikt over komiteer og utvalg i forbundet finnes samme sted.

NAIFs Forbundsstyre har vedtatt kriterier for NM og landslag, gjeldende fra 2017. Finnes i feltet til høyre.

NAIFs Forbundsstyre har vedtatt Sanksjonsreglement som gjelder for hele forbundet.

Last ned dokumeneter

NAIF Lov

NAIF Organisasjonshåndbok Sept2018

Strategiplan NAIF 2016-2020

NAIF Sanksjonsreglement

Kriterier for NM i NAIF

Kriterier for landslag i NAIF

Retningslinjer for oppførsel på NAIF arrangementer