Håkon Torp Bugge

21. januar 2021

Koronavettregler for disksport

VIKTIG! Merk at lokale myndigheter kan pålegge særskilte restriksjoner basert på smittesituasjonen i området, disse kan være strengere enn både nasjonale retningslinjer og våre koronavettregler. Vi […]
12. januar 2021

Landslagssamling, herrer

12. januar 2021

Landslagssamling, kvinner

12. januar 2021

Landslagssamling, herrer

12. januar 2021

Landslagssamling, herrer

24. november 2020

Webinar – Kondisjonstrening og intensitetsstyring

Onsdag 25. november, kl. 20:00 – 21:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjczODYzNjktNmQxNS00MzAyLTgwZGYtM2FkM2ZhN2I1ZmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%22d53eaf48-776e-48c3-9b4b-e01f9a0df7df%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
6. oktober 2020

Juniorsamling

6. oktober 2020

Trener 1, helg 2

1. oktober 2020

Grunnkurs/kompetansedag (AVLYST!)