Vi inviterer til landslagsuttak

 

Forbundsstyret har godkjent seksjonens søknad om landslag Senior AllGirl Premier og Coed Premier for 2019/2020. Denne sesongens satsing er bygget på samme modell som fjorårets satsing, med noen justeringer basert på evalueringer og tilbakemeldinger. Vi legger opp til en økt innsats innen generell fysisk trening. I tillegg ønsker vi mer kontakt med klubbene, samt et tettere samarbeid med klubbtrenere som har utøver på landslag.

 

Årets uttak for 2019/2020 landslagene vil være en åpen try-out med fri påmelding. Påmelding og betaling må være gjort før oppmøte. For kriterier og forventninger for try-out, se eget dokument nederst.

 

Dato: 12. oktober 2019
Sted: Brynsenghallen, Brynsengfaret 10, 0667 Oslo
Tid: 10:30-18:00 (Coed kl.10:30 og AllGirl kl.13:00)
Pris: 200 kr betales ved påmelding via Deltager.no

Frist for påmelding til uttakssamling er 4. oktober. Trykk her for å komme til påmeldingsskjemaet.

Klubbtrenere kan nominere utøvere de mener bør være på landslaget, dette må gjøres senest 30. september. Sjekk da med utøver om denne har meldt seg på før e-post sendes til nationalteams@naifcheer.no
Mail da inneholde en kort begrunnelse fra klubbtrener, navn på utøver, klubb, e-post og mobilnummer. En fra landslagsstaben vil da ta kontakt med utøver for samtale og påmelding.

 

LES MER INFORMASJON OM ÅRETS CHEERLANDSLAG OG TRENERE HER.

LES MER INFORMASJON OM KRITERIER OG FORVENTNINGER VED TRYOUT HER.