Uttak til EM 2018

Norge har i første omgang 16 plasser til Diskgolf-EM som spilles i Kroatia 15. – 18. august 2018.

NAIF, seksjon Disksport ønsker i utgangspunktet en elitesatsing for 5 spillere med mål om topplasseringer i respektive klasser.
Disse tas ut basert på sine resultater i NC, NM og større internasjonal konkurranser samt sin nåværende PDGA-rating. Som deltaker på elitelaget er man underlagt et oppfølgingsprogram i regi av forbundet. Det følger noen ekstra krav, men også noen ekstra goder med det å være på elitelaget.

Uttaket til elitelaget publiseres så snart som mulig, etter at rammene er bestemt av NAIF og spillerne har bekreftet sin deltakelse.

I tillegg til toppsatsing ønsker vi å bruke deltakelse i EM til å stimulere og motivere nye, oppadkommende spillere og bredden. Derfor ønsker man å prioritere en større satsning særlig på junior og dameklassen enn antall og nivå i disse klassene per i dag legger grunnlag for.

Eventuelle deltakere på på dette representasjonslaget er sikret plass i EM, men med litt andre krav og rammer enn elitelaget. Uttaket publiseres sammen med uttaket til elitelaget.

Resterende plasser fordeles etter resultater i NC1 2018. Turneringen i Molde vil fungere som en ren uttakskonkurranse. Foreløpig fordeling av plassene er som følger:

Open 4 plasser
Junior 2 plasser
Dame 2 plasser
Master 1 plass

Plassene går til de beste spillerne som ikke allerede har plass i EM som kvalifiserer til de respektive klassene. Hvis en spiller som kvalifiserer seg til EM takker nei til plass går denne videre til neste spiller på listen som ikke har plass, men ikke lenger ned enn til;

12. plass i open
4. plass i dame
4. plass i junior
5. plass i master

Ved delte plasseringer får den spilleren med høyest PDGA-rating forran.

Hvis plasser ikke blir fylt vil Disksportseksjonen ta en vurdering på om plassene skal tildeles spillere i samme klasse, omfordeles til andre klasser eller om Norge skal si fra seg plassene.

Spillere som kvalifiserer til dame-, master- eller juniorklassen kan kvalifisere seg til EM-plasser i disse klassene selv om de konkurrerer i andre klasser under NC1 2018.