Søknad om US/NM-turnering 2018/19

Har du lyst til å organisere en turnering i ultimateserien eller NM? Ultimatekomiteen ønsker flere klubber som organiserer turneringer.

Send en søknad til ultimatekomiteen (ultimate@disksportnorge.no) om din klubb ønsker å søke for 2018-2019-sesongen! Godkjenningen av søknader starter 15. februar, og siste frist for søknader er 1. juli.

Det er ikke et standardisert søknadsskjema, men du står fritt til å inkludere det du mener er styrkene til nettopp din turnering. Følgende info må derimot være med:

 Tentativ dato og sted for turneringa, og hvilken turnering du søker på (US1/US2/US3/US4/NM). Hvis vi får flere søknader på samme turnering tar vi kontakt, og foreslår å bytte til en annen.
 Arrangørklubb
 Direktør (TD) for turneringa, inkl. kontaktinfo

Hvis vi får inn flere søknader for ett arrangement, vil vi bl.a. prioritere søknadene på bakgrunn av følgende punkter:
 Tid og sted
o Vi har lyst til å promotere ultimate på steder med mindre ultimate-scene, men også ha turneringer som er greie å reise til.
o antall baner
o 1 eller 2 dager
 Turneringspakka:
o lunch og snacks under turneringa
o pris, og hva man får for pengene
 Planer for sosialt/fest på kvelden? Juniorvennlighet?

Søknadsvindu: 15. februar – 1. Juli
Email: ultimate@disksportnorge.no

Ultimatekomiteen ønsker å oppfordre nye klubber til å søke, og vi inviterer herved klubber til å søke i samarbeid med ultimatekomiteen. Det vil innebære at ultimatekomiteen går inn og hjelper aktivt med alle ledd av organisering av arrangementet. Det er også mulig å sette betingelser for søknaden, for eksempel om støtte til hallspesifikke utgifter.

DSN jobber med en guide for å organisere turneringer, og vi vil supplere med ressurser som kan være til hjelp når man organiserer sin første turnering. Vi hjelper også gjerne klubber direkte, så ikke nøl om dere har spørsmål!


Application for US/NM event 2018/19

Do you want to organize an ultimate series or NM-event? The ultimate committee wants to encourage more clubs to organize US- or NM-tournaments.

If your club wants to apply, you should send an application to the ultimate committee (ultimate@disksportnorge.no) for the 2018-2019 season. Final deadline will be 1st of July 2018, but the committee will accept and grant applications as they come in starting the 15th of February.

There is no standard form for application, and you are free to include the things that you think will make your tournament great. It should, however, include the following:

 tentative date and place for the tournament, and what event you are applying for (US1/US2/US3/US4/NM). If we get several applications for the same US event, we will get in touch and suggest changing for a different one.
 Organising club
 Name and contact info of Tournament Director

If we get multiple applications for one event, the applications will be prioritized based on the following points:
 Place and time
o We want to promote tournaments in districts with small ultimate scenes, but also look at how convenient it is to travel there.
o Number of fields available
o 1 or 2 days
 The tournament package:
o Lunch and snacks during the tournament
o Cost, and value for money
 Plans for social/party after the tournament. Will it be suitable for juniors?

The ultimate committee wants to encourage new clubs to organize, and we want to invite clubs to apply to arrange the tournament in cooperation with the ultimate committee. This will mean that the ultimate committee actively will help you through the process of organising the tournament. It is also possible to set dependencies for the application, for instance can only host if support for hall expenses is given.

Application approval window: 15. February – 1. July
Email: ultimate@disksportnorge.no

DSN is working on making a guide for (e.g.) organising tournaments, and we will supplement with other resources that can be useful when organizing your first tournament. We are also glad to help clubs directly, so don’t hesitate to get in touch!