NAIF SØKER: Landslagstrener i lacrosse, kvinner

Forbundet planlegger oppstart av landslag for kvinner fra høsten 2017, med siktemål deltagelse i EM i 2019.

Som trener for kvinnelandslaget i lacrosse får du muligheten til å være med og bygge opp samt følge laget fra starten av.

Arbeidet landslagstrener skal utføre vil være sammen med landslagssjef lacrosse, der landslagstrener i hovedsak vil ha som oppgave å trene landslaget. Landslagstrener skal planlegge og gjennomføre treninger i form av camper, og være med laget på turneringer og kamper i inn- og utland.

Vi søker en engasjert og samarbeidsvillig person som ikke er redd for å tenke nytt og utradisjonelt, når vi sammen skal bygge opp et kvinnelandslag i lacrosse.

Kvalifikasjoner:

  • God kjennskap til lacrosse og gjerne ha spilt/spiller selv
  • Har utdanning som trener og tidligere trenererfaring
  • Er bosatt i Norge
  • Kan prioritere landslaget og trenerrollen

Personlige egenskaper vi vektlegger:

  • Coaching skills og et hjerte for lacrosse
  • Evne til å formidle kunnskap og kompetanse
  • Fleksibilitet når det gjelder arbeidsoppgaver, tid og sted
  • Svært gode samarbeidsevner
  • Ryddighet og struktur
  • God forståelse for hvordan forbundet og seksjon lacrosse fungerer

Betingelser:

Stillingen er et engasjement frem til 2019. Den følger landslagets aktiviteter og har ikke fast arbeidstid eller –sted. Det er en fordel at du er bosatt i nærheten av Oslo, da de aller fleste campene skal arrangeres der.

Stillingen er ikke lønnet. Reisevirksomhet samt helge- og kveldsarbeid ligger i stillingens natur.
Spørsmål om stillingen kan rettes til leder.landslag@naiflacrosse.no

Skriftlig søknad og CV sendes på mail til jobb@amerikanskeidretter.no

Søknadsfrist: 15 mai 2017