Invitasjon til dommerkurs 2017

Invitasjon til dommerkurs 2017

Nedenfor er det angitt dato og tid for NAF Dommerkurs 2017.

Vi mangler foreløpig bekreftelse på lokaler til noen av kursene. Info om disse vil komme så snart de er klare. Følg med på hjemmesiden vår.

Påmelding sendes av dommeransvarlig eller klubbleder/sportslig leder til paamelding@amerikanskfotball.com . Send gjerne påmeldingen så fort som mulig. Frist for påmelding er 2 uker før kurset og påmelding er bindende.

Påmelding må inneholde:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • e-post og tlf. nr.
  • klubb

Priser:

Som vi ble enige om på ledersamlingen vil vi premiere klubber som rekrutterer gode kandidater, derfor innføres det en 2-delt system og de som består testen, få 50% rabatt på kurset.

Grunnkurs (både teori -og praksis kurs): 750 kr pr. deltaker. Hvis en deltaker står på prøven og blir en aktiv dommer gis klubben en rabatt på 375 kr, og klubben faktureres kun 375 kr.

Videregående kurs: 500 kr

Eliteseminaret: 650 kr

 

Vi minner om diskusjonen på ledersamlingen i høst om rekruttering av dommere hvor stikkordene var nødvendige forkunnskaper og tilgjengelighet for dommeroppdrag.

Når dere skal velge ut kursdeltakere er det viktig at de

–  Må kunne lese engelsk godt.

–  Innehar en grunnleggende forståelse av spillets gang

–  Bør ha en grunnleggende forståelse av spillets regler

 

Likeledes er det slik at klubbene må regne med å få tildelt dommeroppdrag på samme dag som de skal spille kamp. Det kan derfor være lurt at hver klubb sikrer seg et antall kvalifiserte dommere som kan dømme uavhengig av når klubben har kamper.

For mer informasjon vedrørende prøver og andre krav til en dommer/dommerlisens, se dokumentet “Lisensnivå og krav for dommere i NAF 2017”

Mer om deltakelse

  • Grunnkurs: Alle deltakere må delta på både 1 teorihelg og 1 praksishelg for å få godkjent kurset.
  • Videregåendekurs: Åpent for alle som hadde dommerlisens i 2016
  • Eliteseminar: Kun etter invitasjon fra DRU. Klubbens dommeransvarlige vil få liste over kandidater.

Kursdeltakerne vil bli kontaktet direkte av kursholder 1 uke før kurset med nærmere informasjon om hva de trenger å ta med til kurset.

 

Vinterens datoer er:


21./22. januar – Teori grunnkurs – Bergen

Sted: Åsane Seahawks klubbhus.

klokkeslett: 09.45 – 17.30 begge dager
28./29.januar – Teori grunnkurs – Oslo

Sted: Norges Idrettshøyskole, Rom 107
Klokkeslett: 09.45-17.30 begge dager
11./12.februar – Teori grunnkurs – Oslo

Sted: Norges Idrettsforbund, Kantina

Klokkeslett 09.45-17.30 begge dager

 

25./26.februar – Praksis grunnkurs Oslo

Sted: Norges Idrettshøyskole.

Lørdag: 09.45 – ca. 17.00 – Rom 107 fra kl. 09.45 – lunsj (Hall 1 etter lunsj)

Søndag: 09.45 – ca. 17.00 – Hall 1

 

4./5.mars – Praksis grunnkurs Vestlandet

Mer informasjon kommer snart

 

11./12.mars – Videregående kurs – Oslo

Sted: Norges Idrettsforbund, kantina

Kl: TBA

 

18./19.mars – Eliteseminar – Oslo

Sted: Norges Idrettsforbund, kantina

Kl: TBA

 

Med hilsen

Dommer- og regelutvalget