Idrettsregistreringen 2017

Til alle medlemsklubber.

Det er endelig blitt vår og det betyr at det er tid for idrettsregistreringen. Denne må være registrert innen 30. april og det er fire ting som må rapporteres.

1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.17
2. Svare på noen spørsmål fra idrettsforbundet og aktuelle særforbund
3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017
4. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig—dette-ma-alle-idrettslag-gjore-i-april/

Det er også et punkt ang. momskompensasjon. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2018, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå.
Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på, www.klubbadmin.no, ved hjelp av Min idrett.

Du finner en fin videoveiledning for samordnet rapportering her: Samordnet rapportering 2018

Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling her. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

Lykke til.