Frivillige til utvalg søkes

Oppgavebeskrivelse utvalg i NAIF

 

Alle utvalg under NAIF – Amerikansk Fotball konstitueres 15. desember hvert år.

Det er Seksjonsledelsen (SL) som konstituerer og vedtar utvalgene.

Interesse for å sitte i utvalg sendes øyvind.rein@amerikanskfotball.com

 

Serieutvalget (SU)

Serieutvalget skal bestå av 3-5 medlemmer.

Serieutvalgets oppgaver består av:

 • Overholde Kampreglementet (KR)
  • Inkludert forføyninger
  • Behandle søknader
  • Behandle «anmeldelser»
  • Behandle klager
 • Seriegjennomføring
 • Serieoppsett
 • Revidering av KR sammen med SL
 • Svare på spørsmål rundt KR og seriegjennomføring

 

En som sitter i serieutvalget må:

 • Gjøre en innsats for alle serier, man kan ikke kun jobbe med en serie.
 • Ha vakter noen helger igjennom sesongen.
 • Stille opp på noen samlinger i løpet av året
 • Man må under serie være forberedt på ad-hoc telefonmøter ved behov.

 

Dommerutvalget (DU)

DU har ansvar for:

 • Dommerutvikling og utarbeidelse av læreplan, dommerkurs, og kursmateriell
  • Videovurdering, observatørvurderinger, clinics, avholde kurs
  • Rekruttering
  • Talentutvikling
 • Lisensiering av dommere
 • Bistå som fagorgan opp mot saker SU/SL behandler
  • Vurdering av hendelser i kamp, ofte forbundet med utvisninger og/eller klager.
  • Spilleregelavklaringer
 • Deltakende i utarbeidelse til handlingsplan, sammen med SL.
 • Utarbeide offisielle dokumenter som retningslinjer for filming, etiske retningslinjer for dommere, uniformskrav og lisensnivå og krav for dommere.
 • Dommeroppsettet (gjøres av ansatt dommerlogistikkansvarlig (DLA))
 • Dommerlogistikk (gjøres av ansatt dommerlogistikkansvarlig (DLA))
 • Kontakt opp mot klubber og klubbenes dommeransvarlige.
 • Kontakt opp mot internasjonalt dommersamarbeid.

 

En som sitter i DU

 • Bør ha dommerkompetanse
 • Organisasjonskompetanse
 • Må ha et ønske om å videreutvikle dommergjerningen i Norge
 • Må ønske å bidra med tid og innsats utover det å dømme
 • Må ha tid til ad-hoc saksbehandling i løpet av serien
 • Må sette av tid til å delta på enkelte samlinger i løpet av året.

 

 

Sportslig utviklingsutvalg (S2U)

S2U søker følgende mennesker med kompetanse på disse feltene:

 • En til to medlemmer som kan være medforfatter av læreplan og kursopplegg på Trener 1 og Trener 2 i Amerikansk fotball.  Medlemmene vil også bli bedt om å undervise i Trener 1 og 2.
 • En til to medlemmer som kan være medansvarlig for, og kunne representere forbundet på utviklings aktiviteter slik som U13 Jamboree, turneringer og leire. Medlemmene kan også involveres i deler av Trenerutdanning og leire som trenere/instruktører.
 • En person som kan ta ledelse eller medansvar på fysisk spillerutvikling. Her snakker vi om utviklingstrapper, test-standarder, oppfølgingssystemer etc.

 

Regeltilpasningsutvalget (RTU)

RTU har som oppgave å utforme tilpasninger for IFAFs spilleregler for Norge, for alle nivåer.

RTU består av:

 • 1 eller 2 medlemmer av DRU eller av DRUs undergrupper
 • 1 eller 2 medlemmer av SU

Videre søker vi etter følgende som skal sitte i RTU:

 • En aktiv (eller nylig aktiv) trener på seniornivå som ønsker å delta i og påvirke Norske regeltilpasninger, samt bidra til at årlige regelendringer fra IFAF blir kommuniserte effektivt og forståelig.
 • En aktiv (eller nylig aktiv) trener på juniornivå som ønsker å delta i og påvirke Norske regeltilpasninger, samt bidra til at årlige regelendringer fra IFAF blir kommuniserte effektivt og forståelig.